برچسب: تاریخ ادبیات عربی

ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون 0

تاریخ ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی   ۱٫ واژه ی «ادب» واژه ی ادب از کلماتی است که معنی آن همراه با تحول زندگی قوم عرب و انتقال آن از بدویت به مدنیت تغییر یافته و پی...

منظور از شاعر مخضرم 0

شاعر مخضرم کیست؟

شاعر مخضرم کیست؟ به شاعرانی که در دو دوره زندگی کرده اند شاعر مخضرم گفته می شود. این اصطلاح بیشتر بر شاعرانی اطلاق می شود که در دوره جاهلی و صدر اسلام زیسته اند....