ترتیب صفحات پایان نامهترتیب صفحات پایان نامه

ترتیب صفحات پایان نامه

همچنین ببینید:شیوه ارجاع در پایان نامه

– ترتیب مواد پایان نامه/رساله
۱-    صفحۀ روی جلد(به ترتیب شامل آرم دانشگاه، نام دانشکده و گروه آموزشی، عنوان پایان نامه/رساله، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام و نام خانوادگی دانشجو، ماه و سال دفاع)(پیوست شماره ۱ و شماره ۲)
۲-    برگۀ سفید (آستر بدرقه)
۳-    صفحۀ بسمله (قلم و شکل نگارش آن اختیاری است. ) (پیوست شماره ۳)
۴-    تأییدیۀ اعضای هیأت داوران در جلسه دفاع (پیوست شماره ۴ و شماره ۵)
۵-     صفحۀ عنوان (عیناً مانند صفحۀ روی جلد است با این تفاوت که اسم مشاور/مشاوران ذیل نام استاد راهنما آورده می شود.) ( پیوست شماره ۶ و شماره ۷)
۶-    صفحۀ تقدیم نامه (اختیاری)
۷-    صفحۀ تقدیر و تشکر
۸-    چکیده فارسی(شامل معرفی موضوع، بیان مسأله اصلی پژوهش، روش و رویکرد حل مسأله، نتایج و یافته ها و واژگان کلیدی بین ۵- ۸ کلمه)
تبصره- چکیده در یک صفحه و یک بند(پاراگراف) و حدّاکثر در ۲۵۰ کلمه و بدون ارجاع به منابع تنظیم شود.  (پیوست شماره ۸- چهار اصل محتوای چکیده در نمونه با چهار رنگ متفاوت مشخّص شده است.)
۹-    فهرست مطالب (و فهرست نمودارها، تصاویر، جدول ها در صورت لزوم)
۱۰-    متن اصلی پایان نامه / رساله(شامل مقدمه و کلّیات تحقیق، متن اصلی در فصل ها و بخش ها، نتیجه گیری)
تبصره- تعداد فصل و بخش های پایان نامه/رساله بنا به ماهیّت موضوع و بر اساس رویّۀ رایج در گروه های آموزشی خواهد بود.
۱۱-    تعلیقات در صورت لزوم(شامل واژه نامه ها، اصطلاحات، اعلام و آثار، آیات و احادیث، ابیات و ضرب المثل ها و غیره)
۱۲-    فهرست منابع و مآخذ( به ترتیب کتب و مقالات فارسی، عربی، لاتین)
۱۳-    چکیده لاتین (پیوست شماره ۹)
۱۴-    صفحۀ روی جلد لاتین (پیوست شماره ۱۰ و شماره ۱۱)
۱۵-    در عطف پایان نامه/رساله عنوان، نام دانشجو و سال دفاع درج می شود.
۱۶-    رنگ جلد پایان نامه/رساله اختیاری است و بر اساس رویّه های موجود در گروه های آموزشی تعیین می شود.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *