علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسیعلائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی

علائم رانندگی به انگلیسی

No U-Turn – دور زدن ممنوع

علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی

No Trucks ورود کامیون ممنوع

علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی

– No Parking پارک ممنوع

علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی
علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی

Men At Work کارگران مشغول کارند

علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی
علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی

Deer Crossing محل عبور حیوانات – گوزن

علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی

Stop توقف

علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی
علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی

Do Not Enter  ورود ممنوع

علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی

No Bicycles  ورود دوچرخه ممنوع

علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی

One Way – خیابان یک طرفه – راه یک طرفه

علائم راهنمائی و رانندگی به انگلیسی
اصطلاحات مربوط به رانندگی و علائم راهنمائی به عربی و انگلیسی

ایست
رعایت حق تقدم
خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
ورود ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
عبور سواری ممنوع
عبور موتور سیکلت ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور پیاده ممنوع
عبور گاری ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور خودرو کشاورزی ممنوع
عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع
عبور کلیه وسائل نقلیه ممنوع
دور زدن ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از ۲٫۹ متر ممنوع
عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از ۵٫۵ تن ممنوع
عبور با بار بیش از ۲٫۴ تن بر هر محور ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از ۵۰ متر ممنوع
گردش به چپ ممنوع
گردش به راست ممنوع
سبقت ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
بوق زدن ممنوع
ایست – بازرسی (گمرک)
پایان تمام محدودیت‌ها
پایان محدودیت سرعت ۸۰ کیلومتر
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
توقف (پارک) ممنوع
توقف مطلقاً ممنوع
(پارک و ایستادن ممنوع)
پایان منطقه توقف ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
فقط عبور به چپ مجاز است
فقط عبور به راست مجاز است
فقط عبور مستقیم مجاز است
عبور از سمت راست مجاز است
عبور از سمت چپ مجاز است
فقط گردش به چپ مجاز است
فقط گردش به راست مجاز است
فقط مستقیم و گردش به چپ مجاز است
فقط مستقیم و گردش به راست مجاز است
عبور از هر دو سمت مجاز است
جهت عبور در میدان
گردش به چپ و راست مجاز است
دور زدن مجاز است
فقط عبور دوچرخه مجاز است
فقط عبور پیاده مجاز است
فقط عبور اسب سوار مجاز است
حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
عبور فقط با زنجیر چرخ
فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است (مسیر مشترک)
فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است (مسیر غیر مشترک)
راه یک طرفه
فقط عبور اتوبوس مجاز است
محدودیت عبور کامیون در مسیر مشخص
پیش انتخاب مسیر
نمایش مسیر بن‌بست و مسیر عبوری

 

علائم رانندگی به انگلیسی

 

علائم راهنمایی و رانندگی به زبان انگلیسی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *