ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون

اسم تفضیل در قرآن – صفت برتر در قرآن

اسم تفضیل در قرآن – صفت برتر در قرآن

زیر اسم های تفضیل خط کشیده شده است

{أنا أکثر منک مالا وأعز نفرا} (الکهف:۴۳)، {أکثر} و{أعز}

{لیکفر الله عنهم أسوأ الذی عملوا ویجزیهم أجرهم بأحسن الذی کانوا یعملون} (الزمر:۳۵)

{أتستبدلون الذی هو أدنى بالذی هو خیر} (البقره:۶۱) نکته: خیر و شر به شکل اسم تفضیل نیستند ولی اسم تفضیل به شمار می روند

{لا جرم أنهم فی الآخره هم الأخسرون} (هود:۲۲)، {الأخسرون}

{إن أنکر الأصوات لصوت الحمیر} (لقمان:۱۹)،

{هؤلاء بناتی هن أطهر لکم} (هود:۷۸)،

{إن هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم} (الإسراء:۹)، {أقوم}

{ویقولون للذین کفروا هؤلاء أهدى من الذین آمنوا سبیلا} (النساء:۵۱)،


آموزش ساختن اسم تفضيل:

اسمي است كه براي بيان برتري كسي يا چيزي و يا «كمتر» و يا «زيادتر» بودن صفتي را در موردي نسبت به مورد ديگر بيان مي كند.
– مذكر اسم تفضيل در زبان عربي بروزن ¬ أَ فعَل ساخته مي شود.
مانند: اَعظَم– اَصغَر– اَكبَر
و مونث اسم تفضيل در زبان عربي بروزن¬ فُعلي مي آيد.
مانند: عُظمي– صُغري– كُبري
در ترجمه اسم تفضيل، اگر بعد از اسم تفضيل حرف «مِن» ذكر شده باشد معادل صفت تفضيلي در فارسي ترجمه مي شود «تر» و اگر اسم تفضيل به صورت مضاف ذكر شده باشد معمولا معادل صفت عالي در فارسي ترجمه مي شود «ترين»
شجاع ترين مردم= الناس أشجَع

شجاع تراز= ….

مِن اَشجَع مضاف اليه مضاف حرف جر

?

نكته 1

كلمه ي اَوّل←اسم تفضيل مذكر و مونث آن ← اُولي

?

نكته  2

كلمه ي آخر ← اسم تفضيل مذكر و مونث آن← اُخري

?

نكته 3

كلمه آخر ← اسم فاعل مذكر است «أ أ خِر» و مونث آن ← آخِرة مي باشد.

حرف « آ » در اصل «أَ أ» مي باشد.

?

نكته 4

كلمه «خيرُ» و كلمه «شَرّ» اگر به معني «بهتر» و «بدتر» و يا «بهترين» و «بدترين» باشند اسم تفضيل محسوب مي شوند (يعني يا بعد شان حرف مِن بيايد يا مضاف اليه)
خَيرُ الامور = بهترين امور ، خَيرُ مِن = بهتراز

?

نكته 5

كلمه «دُنيا»بروزن «فُعلي» اسم تفضيل مونث مي باشد .

?

نكته 6

وزن «اُفعَل» بشرطي اسم تفضيل است كه بر رنگ و عيب دلالت نداشته باشد.

?

شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

View all posts by شرکت ناسار - تجارت با عراق →

One thought on “اسم تفضیل در قرآن – صفت برتر در قرآن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *