اسم اشاره با مثالاسم اشاره در زبان عربی اشاره دور و نزدیک

اسم اشاره با مثال

اسم اشاره نزدیک با مثال
اسم اشاره دور با مثال
اسم اشاره در زبان عربی به دو نوع دور و نزدیک تقسیم می شود
اسم اشاره نزدیک : هذا – هذه – هاتان
مثال: هذا کتاب : این یک کتاب است
اسم اشاره دور:
ذلک تلک اولئک
مثال: ذلک کتاب : آن یک کتاب است

اما در زبان عربی برای اسم مذکر از اسم اشاره مذکر و برای مؤنث از اسم اشاره مؤنث استفاده می شود.

– اسم اشاره در زبان عربی:

۱)اسم اشاره به نزدیک:

مفرد مذکر:هذا مفرد مؤنث: « هذهِ»

مثنی مذکر: هذانِ ، هَذَینِ مثنی مؤنث: «هاتانِ ، هاتِینِ »

جمع:«مذکر و مؤنث» هؤلاء

۲)اسم اشاره به دور

مفرد مذکر: ذلِکَ مفرد مؤنث: تلکَ

مثنی مذکر: ذانِکَ ،ذَینِکَ مثنی مؤنث: تَانِکَ ، تَینِکَ

جمع: «مذکر و مؤنث» اولئکَ

چند لفظ از اسماء اشاره به مکان اختصاص دارد:

هُنا: برای اشاره به نزدیک« اینجا»

هُناکَ : برای اشاره به مکان متوسط.

هُنالِکَ و ثَمَّ: برای اشاره به مکان دور

ترجمه اسم اشاره:

اگر بعد از اسم­ اشاره ­اسم­ دارای(ال)بیاید باید لازم ­است ­که ­اسم اشاره ­به ­صورت مفرد (این) و (آن) ترجمه ­کرد. و برعکس­ اگراسم بعد از آنها (مشارٌالیه) نکره ­باشد اسم اشاره­ طبق صیغه ­ی خود ومشارٌالیه به صورت­ مفرد ترجمه می­شود.

به ترجمه ی عبارات زیر توجه کنید:

هذهِ الشَّجرهُ باسِقَهٌ:

این درخت ، بلند است.

هؤلاءِ الطالباتُ مُجتَهِداتٌ:

این دانش آموزان ، کوشاهستند.

هؤلاءِ طلابٌ: اینها ، دانش آموز هستند.

هؤلاءِ النّاسُ یُکْرِمُونَنِی:

این مردم مرا گرامی می دارند.

هذا المُعَلِّمُ حاذِقٌ:

این معلّم ، ماهر است.

هذانِ­ المُعَلِّمانِ حاذِقانِ :

این معلّمان ماهر هستند.

هذانِ­ معلِّمانِ:

اینها ، معلّم هستند.

هؤلاءِ الْمُعَلِّمُونَ حَاذقُونَ:

این معلّمان ماهر هستند.

هؤُلاءِ مُعَلِّمُونَ:

اینها معلّم هستند.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *