اسم مبالغه در عربیقواعد مبالغه در عربی

اسم مبالغه در عربی

اسم مبالغه یا صیغه مبالغه

اسمی است که برای زیادی صفتی در چیزی یا شخصی به کار می رود و دارای وزن های بی شماری است از جمله :

مِفعال : مِقدام ( بسیار شجاع) ، مِعطاء ( بسیار بخشنده)
فَعِل: حَذِر ( بسیار حواس جمع و محتاط) یَقِظ ( بسیار بیدار)
فَعول: صبور ( بسیار صبر کننده)

فَعّال : علام (بسیار دانا)

فَعّالَه : علامه (بسیار بسیار دانا)

فُعُّول : قدّوس (بسیار پاک)

فِعّیل : صِدّیق (بسیار راستگو و بسیار تصدیق کننده)

فَیعول : قییوم ——-> قیوم (بسیار برپا دارنده)

نکته : در برخی موارد وزنهای صفت مشبهه و اسم مبالغه مشترک است. برای تشخیص وزن اسم مبالغه و صفت مشبهه به روش زیر عمل می کنیم :

ابتدا اسم فاعل آنها را می سازیم بر وزن فاعل (ثلاثی مجرد) اگر آن کلمه ساخته شده کاربرد و معنی نداشت صفت مشبهه است.
اما اگر اسم فاعل آن کاربرد داشته باشد اگر معنایش با خود کلمه یکی باشد اسم مبالغه است در غیر اینصورت صفت مشبهه است. مثال :

عزیز ——-> عازِِز ——-> صفت مشبهه

صَبور ——-> صابر ——-> اسم مبالغه

کَفُور ——-> کافِر ——->اسم مبالغه

حَکیم (دانا) ——-> حاکِم (فرمانروا) ——-> صفت مشبهه

صَدیق (دوست) ——-> صادِق (راستگو) ——-> صفت مشبهه

صَدُوق ——-> صادِق ——-> اسم مبالغه

اسم مبالغه در عربی قواعد مبالغه در زبان عربی صیغه های مبالغه اوزان مبالغه مفعال

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *