اسم مبالغه در عربی
3.1k{icon} {views}

اسم مبالغه در عربی

اسم مبالغه یا صیغه مبالغه

اسمی است که برای زیادی صفتی در چیزی یا شخصی به کار می رود و دارای وزن های بی شماری است از جمله :

مِفعال : مِقدام ( بسیار شجاع) ، مِعطاء ( بسیار بخشنده)
فَعِل: حَذِر ( بسیار حواس جمع و محتاط) یَقِظ ( بسیار بیدار)
فَعول: صبور ( بسیار صبر کننده)

فَعّال : علام (بسیار دانا)

فَعّالَه : علامه (بسیار بسیار دانا)

فُعُّول : قدّوس (بسیار پاک)

فِعّیل : صِدّیق (بسیار راستگو و بسیار تصدیق کننده)

فَیعول : قییوم ——-> قیوم (بسیار برپا دارنده)

نکته : در برخی موارد وزنهای صفت مشبهه و اسم مبالغه مشترک است. برای تشخیص وزن اسم مبالغه و صفت مشبهه به روش زیر عمل می کنیم :

ابتدا اسم فاعل آنها را می سازیم بر وزن فاعل (ثلاثی مجرد) اگر آن کلمه ساخته شده کاربرد و معنی نداشت صفت مشبهه است.
اما اگر اسم فاعل آن کاربرد داشته باشد اگر معنایش با خود کلمه یکی باشد اسم مبالغه است در غیر اینصورت صفت مشبهه است. مثال :

عزیز ——-> عازِِز ——-> صفت مشبهه

صَبور ——-> صابر ——-> اسم مبالغه

کَفُور ——-> کافِر ——->اسم مبالغه

حَکیم (دانا) ——-> حاکِم (فرمانروا) ——-> صفت مشبهه

صَدیق (دوست) ——-> صادِق (راستگو) ——-> صفت مشبهه

صَدُوق ——-> صادِق ——-> اسم مبالغه

اسم مبالغه در عربی قواعد مبالغه در زبان عربی صیغه های مبالغه اوزان مبالغه مفعال

You may also like

You may also like

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com