اسپند روی آتشاسپند روی آتش

اسفند روی آتش بودن به عربی
این اصطلاح که به معنای عجله است در عربی با عبارت (صفیح ساخن) که معادل شیروانی داغ است می آید
کسی که شرایط بدی داره و نمیتونه یک جا بند بشه
مثال
بعد تطبیق العقوبات الأمریکیه .. إیران على صفیح ساخن

  1. I’m afraid I can’t go to lunch with you on Saturday; I’ll be busy like a cat on a hot tin roof.
  2. متاسفانه نمی توانم شنبه با تو برای خوردن ناهار بیایم، خیلی مشغله خواهم داشت.
    توضیح درباره اصطلاح like a cat on a hot tin roof
    وقتی گربه روی شیروانی داغ قرار بگیرد تند تند پاهایش را تکان می دهد و با عجله فرار می کند، برای همین وقتی یک نفر خیلی مشغله داشته باشد و باید سریع از اینجا به آنجا حرکت کند می گویند like a cat on a hot tin roof.

اسپند روی آتش

پیزوری یعنی چه ؟ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ رو آب بخندی یعنی چه (این عبارت نفرین است) ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ قهوه یا قحبه – مادر قهوه یا مادر قحبه ؟ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ قلندر به چه معناست؟ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ فحش های کوچه بازاری همراه با معنا ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ غاز قلنگ به چه معناست ؟

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *