روش های تحقیقانواع روش تحقیق مقاله

تفاوت من بیانیه و من بعضیه
شناخت مِنْ بیانیه از مِنْ بعضیه:

( من ) بیانیه درای دو نشانه است:

۱_ بتوان واژه ی ( الذی ) را جابگزین آن کرد.

۲_ بتواند برای ماقبل خود( صفت ) باشد.

من بیانیه چیست ؟

? واژه ی (من ) را در سه آیه ی زیر بررسی می نماییم: ( نفحهٔ من عذاب ) ( نزلٔ من حمیم ) و ( ظل من یحموم): ( من )در تمامی این آیات من بیانیه است که برای بیان جنس نفحه، نزلٔ و ظلّ آمده است و در واقع عذاب، حمیم و یحموم جنس تعین شده برای آنان است.

? ? بنابر این آیات مذکور بدین شکل خواهد بود. ( النفحه التی هی العذاب) ( النزل الذی هو الحمیم ) و ( الظل الذی هو الیحموم)

??باید توجه داشت که( من ) بیانیه برخلاف (من ) بعضیه است زیرا آنچه پیش از من بعضیه ذکر می شود جزئی از چیزی است که بعد از آن می آید مثلا در عبارت: أخذت درهما من دراهم، آن درهم جزئی از آن درهم ها است، اما من بیانیه عکس آن است یعنی آنچه به دنبال من بیانیه می آید جزئی از چیزی است که پیش از آن ذکر شده است.بنابر این عذاب بخشی از وزش، آتش بخشی از پذیرایی و دود سیاه و غلیظ بخشی از سایه است.???

??منبع: پژوهشی در ساختار معناشناسی قرآن؛ تالیف: محمد العبد

حذف درس صرف و نحو از برنامه درسی دوره لیسانس عربی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ متعدی کردن فعل با حرف جر ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ سد مسد خبر چیست ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ مبتدای وصفی در عربی ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ جمله اسمیه و فعلیه در عربی ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ما کافه چیست

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *