ترجمه اشعار نزار قبانیترجمه شعر عربی به فارسی - ترجمع فارسی اشعار نزار قبانی

ترجمه شعر عاشقانه عربی / ترجمه شعر نزار قبانی


ترجمه یک قصیده از نزار قبانی شاعر معاصر سوری
مترجم : دکتر اویس محمدی

أحبک أحبک والبقیه تأتی

حدیثک سجادهٌ فارسیه..
وعیناک عصفورتان دمشقیتان..
تطیران بین الجدار وبین الجدار..

وقلبی یسافر مثل الحمامه فوق میاه یدیک،

ویأخذ قیلولهً تحت ظل السوار..
وإنی أحبک..

لکن أخاف التورط فیک،

أخاف التوحد فیک،

أخاف التقمص فیک،

فقد علمتنی التجارب أن أتجنب عشق النساء،
وموج البحار..

أنا لا أناقش حبک.. فهو نهاری

ولست أناقش شمس النهار

أنا لا أناقش حبک..

فهو یقرر فی أی یوم سیأتی.. وفی أی یومٍ سیذهب..

وهو یحدد وقت الحوار، وشکل الحوار..
کلامت فرش ایرانی است
دو چشمت مثل گنجشکان سوری
در میان کوی و برزن
چهچهش جاریست
و قلبم کفتر چاهیست
که بنشسته به روی حوض دستانت
غنوده اندکی بر سایه های دستبند چون زرافشانت
ز جانم دوستت دارم
ولی افسوس
که می ترسم
گرفتارم کند چشمت
و می ترسم
یکی گردد وجودم با وجودت
نشیند روح من در پیکرت
در تار و در پودت
به هر دم عمر می گوید
بپرهیزم
ز عشق بانوان و دور گردم
موج دریا را
ولیکن عشق تو قطعی و بی شبهه است
به سان آفتاب روز
دلیل آفتاب آید
در عشقت بحث و استدلال و حجت
نا به کار آید
چراکه در نهایت اوست
مشخص می کند
آن لحظه دیدار را و موعد جانکاه رفتن را
چراکه اوست
معین می کند
گفتار را و وقت دیدن را.

متن عربی در مورد طلاق با ترجمه فارسی ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ متن به عربی در مورد یکی از شاعران عرب – بشار بن برد ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ترجمه فارسی زیارت نامه حضرت رقیه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ دعای سفره عربی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ متن در مورد عظمت مخلوقات خدا به زبان عربی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ جملات زیبا به زبان عربی با ترجمه فارسی

ترجمه شعر نزار قبانی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *