مقاله عربیمقاله عربی

پر بیراه نگفتن یعنی چه

پر بیراه گفتن یا نگفتن به چه معناست
بیراه گفتن به معنای حرف نامربوط و غیر منطقی زدن است بنابراین پر بیراه نمیگی یعنی حرفت منطقی هست و اشتباه نمیگی
مثال : سعید حرفش مشخصه و پر بیراه نگفته. یعنی حرف درست و منطقی زده و زیاد هم اشتباه نیست

همچنین بخوانید : ریپ زدن به چه معناست ؟
معانی کلمه پر
(صفت) [پهلوی: pur] ١. [مقابلِ تهی] سرشار؛ لبریز؛ آکنده؛ انباشته؛ لبالب.
٢. (قید) خیلی؛ بسیار: پر بیراه نیست.
٣. دارنده؛ دارای مقدار زیاد (در ترکیب با کلمۀ دیگر): پرآب، پرآژنگ، پرتاب، پرچین، پرخم، پررنگ، پرکار، پرگل، پرآشوب، پرجوش، پرخور، پرگو.
⟨ پر شدن: (مصدر لازم)
۱. بسیار شدن؛ فراوان شدن: ◻︎ پشّه چو پُر شد بزند پیل را / با همه مردیّ و صلابت که اوست (سعدی: ۱۲۴).
۲. لبریز شدن؛ لبالب شدن، ◻︎ سرچشمه شاید گرفتن به بیل / چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل (سعدی: ۶۱).
⟨ پر کردن: (مصدر متعدی) [قدیمی]
۱. انباشتن.
۲. چیزی را در ظرفی ریختن یا جا دادن که تمام آن را فراگیرد.
۳. بسیار کردن کاری: کار نیکو کردن از پر کردن است.
⟨ پر گفتن: (مصدر لازم) [قدیمی] زیاد حرف زدن؛ بسیار سخن گفتن.
⟨ پروپیمان: ‹پرپیمان› [عامیانه] فراوان و بسیار از چیزی.

گفتن:
۱. اظهارداشتن، اعلام کردن، اقرار کردن، بهعرضرساندن، بیان کردن، سخنراندن، صحبت کردن، عرض کردن، فرمودن، گپزدن، گفتگو کردن، معروضداشتن، نقل کردن
۲. سرودن
۳. نامیدن
۴. پنداشتن، تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن
۵. مقال ≠ شنودن، شنیدن

منابع:
واژه یاب

پر بیراه نگفتن یعنی چه

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *