هشت گرو نه استهشتش گرو نهش است

هشت در گرو نه بودن یعنی چه

بسیار شنیده ایم که می گویند فلانی هشتش گروه نهش هست
این عبارت به چه معناست
هشت گرو نه بودن یعنی درمانده بودن او در مسائل مالی و مخارج روزانه
هشت کسی گرو نه بودن کنایه از: درآمد کم و هزینه زیاد داشتن
هشتش گرو نهش است
معنی:

فقیر و بی چیز،کسی که از لحاظ مالی در زندگی لنگ بوده و به سختی روزگار بگذراند

هشت در گرو نه بودن یعنی چه

 

۷۰ ضرب المثل ایرانی

۱ با آل علی هر که در افتاد ، ور افتاد .

۲ با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت !

۳ با این ریش میخواهی بری تجریش ؟

۴ با پا راه بری کفش پاره میشه، با سر کلاه !

۵ با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی !

۶ باد آورده را باد میبرد !

۷ با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !

۸ بادنجان بم آفت ندارد !

۹ بارون آمد، ترکها بهم رفت !

۱۰ بار کج به منزل نمیرسد !

۱۱ با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هرهیچکدام هر دو !

۱۲ بازی اشکنک داره ، سر شکستنک داره !

۱۳ بازی بازی، با ریش بابا هم بازی !

۱۴ با سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره !

۱۵ با کدخدا بساز، ده را بچاپ !

۱۶ با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میکنه !

۱۷ بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست !

۱۸ بالاتو دیدیم ، پائینتم دیدیم !

۱۹ با مردم زمانه سلامی و والسلام .

۲۰ تا گفته ای غلام توام، میفروشنت !

۲۱ با نردبان به آسمون نمیشه رفت !

۲۲ با همین پرو پاچین، میخواهی بری چین و ماچین ؟

۲۳ باید گذاشت در کوزه آبش را خورد !

۲۴ با یکدست دو هندوانه نمیشود برداشت !

۲۵ با یک گل بهار نمیشه !

۲۶ به اشتهای مردم نمیشود نان خورد !

۲۷ به بهلول گفتند ریش تو بهتره یا دم سگ ؟ گفت اگر از پل جستم رریش من و گرنه دم سگ !

۲۸ بجای شمع کافوری چراغ نفت میسوزد !

۲۹ بچه سر پیری زنگوله پای تابوته !

۳۰ بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد !

۳۱ بخور و بخواب کار منه، خدا نگهدار منه !

۳۲ بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد — یا طاق فرود آید، یا قبله کج آید !

۳۳ به درویشه گفتند بساطتو جمع کن ، دستشو گذاشت در دهنش !

۳۴ بدعای گربه کوره بارون نمیاد !

۳۵ بدهکار رو که رو بدی طلبکار میشه !

۳۶ برادران جنگ کنند، ابلهان باورکنند !

۳۷ برادر پشت ، برادر زاده هم پشت

۳۸ خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بکش!

۳۹ برادری بجا، بزغاله یکی هفت صنار !

۴۰ برای کسی بمیر که برات تب کنه !

۴۱ برای همه مادره، برای ما زن بابا !

۴۲ برای یک بی نماز، در مسجد و نمی بندند !

۴۳ برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه !

۴۴ بر عکس نهند نام زنگی کافور !

۴۵ به روباهه گفتند شاهدت کیه ؟ گفت: دمبم !

۴۶ بزبون خوش مار از سوراخ در میاد !

۴۷ بزک نمیر بهار میاد — کنبزه با خیار میاد !

۴۸ بز گر از سر چشمه آب میخوره !

۴۹ به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !

۵۰ بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم کرده !

۵۱ بعد از هفت کره، ادعای بکارت !

۵۲ بقاطر گفتند بابات کیه ؟ گفت : آقادائیم اسبه !

۵۳ به کیشی آمدند به فیشی رفتند !

۵۴ به گربه گفتند گهت درمونه، خاک پاشید روش !

۵۵ به کچله گفتند : چرا زلف نمیزاری ؟ گفت : من از این قرتی گیریها خوشم نمیاد !

۵۶ به کک بنده که رقاص خداست !

۵۷ بگو نبین، چشممو هم میگذارم، بگو نشنو در گوشمو میگیرم، اما اگر بگی نفهمم، نمیتونم !

۵۸ بگیر و ببند بده دست پهلوون !

۵۹ بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سره ، یکیش بلبل !

۶۰ بمالت نناز که بیک شب بنده، به حسنت نناز که بیک تب بنده !

۶۱ بماه میگه تو در نیا من در میام !

۶۲ بمرغشان کیش نمیشه گفت !

۶۳ بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه !

۶۴ بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده !

۶۵ بهر کجا که روی آسمان همین رنگه !

۶۶ به یکی گفتند : سرکه هفت ساله داری ؟ گفت : دارم و نمیدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر میدادم هفت ساله نمیشد !

۶۷ به یکی گفتند : بابات از گرسنگی مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !

۶۸ بمیر و بدم !

۶۹ به گاو و گوسفند کسی کاری نداره !

۷۰ بیله دیگ، بیله چغندر !

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *