الکی گفتمریشه عبارت الکی میگه - الکی گفتن یعنی چه

ریشه عبارت الکی میگه – الکی گفتن یعنی چه

هیچ می دانستید کلمه الکی که معمولاً همه ما درباره حرف ها و کارهای دیگران روزی صدهزارمرتبه به کار می بریم از کجا آمده است؟
اصلاً می دانستید که الکی به همان الک مربوط است؟ اصلاً می دانید الک چیست؟

الک نوعی غربال است، با این تفاوت که از غربال برای سرند کردن چیزهای درشت تر مثل خاک و سنگ استفاده می شود و از الک که سوراخ های ریزتری هم دارد برای سرند کردن چیزهای دانه ریز تر و مواد خوراکی مثل آرد استفاده می شود.

امروزه سرندها و الک های کوچک شبیه به هم هستند و معمولاً سطحی بافت یا سیمی دارند که مواد از داخل آن عبور کرده و دانه های درشت پشت آن می مانند.

در قدیم چنین الک های سیمی ای وجود نداشت و پارچه های بسیار نازک پنبه ای را به چوب وصل می کردند و آرد و سایر چیزهای نرم را از آن عبور می دادند. این پارچه ها بسیار نازک بود و دوامی نداشت. به همین دلیل به پارچه هائی که مقاومت و استحکام زیادی نداشتند، پارچه های الکی می گفتند که یعنی پارچه به درد نخوری است و فقط به درد استفاده در الک می خورد.

از همینجا، “الکی” رایج شد و به جز پارچه ها به همه کارها و حرف هائی که چندان محکم نبود الکی می گفتند.

امروز هم الکی یکی از واژه های پرکاربرد فارسی است و درباره ی هرچیزی می توان به کار برد!

منبع:
ای بی وب

ریشه عبارت الکی میگه – الکی گفتن یعنی چه

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “ریشه عبارت الکی میگه – الکی گفتن یعنی چه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *