عربی یازدهمترجمه درس دوم عربی یازدهم تجربی ریاضی

ترجمه درس دوم عربی یازدهم تجربی ریاضی

ترجمه درس دوم عربی یازدهم تجربی ریاضی

 

برای مشاهده درس اول اینجا کلیک کنید

فی الحصه الأولى کان الطلاب یستمعون إلى کلام مُدرّس الکیمیاء. 

در زنگ اول دانش آموزان به سخن معلم شیمی گوش می کردند.

 و کان بینهم طالب مُشاغب قلیل الأدب، یضرّ الطلاب بسلوکه. 

 در میان آنها دانش آموزی اخلالگر و بی ادب بود که با رفتارش به دانش آموزان آسیب می رساند.

 یلتفت تاره إلى الوراء و یتکلم مع الذی خلفه و تاره یهمس إلى الذی یجلس جنبه حین یکتُب المُعلَمُ على السبّوره. 

یک بار رویش را به عقب بر میگرداند و با کسی که پشت سرش بود، صحبت می کرد و یک بار وقتی که معلم روی تخته می نوشت، با کسی که کنارش بود، پچ پچ می کرد. 

و فی الحصه الثانیه کان الطالب یسأل مُعلّم علم الأحیاء تعنّتاً. 

و در زنگ دوم همین دانش آموز به قصد مچگیری از معلم زیست شناسی سؤال می کرد.

 و فی الحصه الثالثه کان یتکلم مع زمیل مثله و یضحک. 

و در زنگ سوم، با هم کلاسی مانند خودش صحبت می کرد و می‌خندید. 

فنصحهٔ المعلم و قال: من لا یستمع الی الدرس جیداً یزسب فی الامتحان. ولکن الطالب استمر علی سلوکه. 

معلم، او را نصیحت کرد و گفت: هرکس به درس خوب گوش فرا ندهد، در امتحان مردود می شود؛ ولی آن دانش آموز رفتارش را ادامه داد. 

فکر مهران حول هذه المُشکله، فذهب إلى مُعلّم الأدب الفارسی و شرح له القضیه و قال: 

مهران دربارهٔ این مشکل فکر کرد و نزد معلّم ادبیات فارسی رفت و موضوع را برایش شرح داد و گفت:

أجب أن أکتُب إنشاء تحت عُنوان «فی محضر المُعلّم»؛ فوافق المُعلّم على طلبه، وَ قال له: 

دوست دارم انشایی تحت عنوان ( در محضر معلم ) بنویسم؛ معلم با درخواستش موافقت کرد وبه او گفت 

إن تطالع کتاب «مُنیه المُرید» لزین الدین العاملی «الشهید الثانی» یُساعدک على کتابه إنشائک:

 اگر کتاب «منیه المرید» زین الدین عاملی «شهید ثانی» را مطالعه کنی تو را در نوشتن انشایت کمک می کند.

ثم کتب مهران انشاءهٔ و آعطاهٔ لمّعلمه. فقال المعلم لهٔ: 

سپس مهران انشایش را نوشت و به معلمش داد. معلم به او گفت: 

إن تقرأ إنشاءک أمام الطلاب فسوف یتنبّه زمیلک المُشاغب.

اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی هم شاگردی اخلالگرت آگاه خواهد شد.

و هذا قشم من نص إنشائه.

و این بخشی از متن انشای اوست

 

… ألف عدّه من العلماء کتباً فی مجالات التربیه و التعلیم، یرتبط بعضها بالمُعلَم، وَ الأخرى بالمُتعلّم: وَ للطالب فی محضر المُعلّم آداب، من یلتزم بها ینجح، أهمّها: 

… شماری از دانشمندان در زمینه های آموزش و پرورش کتابهایی نوشته اند که برخی از آنها به معلم ربط دارد و برخی دیگر به یادگیرنده، دانش آموز در محضر معلم آدابی دارد، هرکس پایبند آن باشد موفق می شود؛ مهمترین آنها عبارت است از:

 ۱. آن لا یعصی آوامر المعلم. اینکه از دستورهای معلم سرپیچی نکند.

 ۲. آلاجتناب عن کلام فیه إساءه للأدب. دوری کردن از سخنی که در آن بی ادبی است.

 ۳. آن لایهرب من آداء الواجبات المدرسیه. اینکه از انجام تکالیف مدرسه نگریزد. 

۴٫ عدم النوم فی الصف، عندما یُدرس المُعلَمُ. نخوابیدن در کلاس، وقتی که معلّم درس می دهد. 

۵. ان لایتکلم مع غیره من الطلاب عندما یادرس المعلم. اینکه وقتی معلم درس می دهد، با دانش آموزان دیگر صحبت نکند .

 ۹. آن لا یقطع کلامهٔ، و لا یسبقهٔ بالکلام، و یصبر حتی یفرغ من الکلام. اینکه سخن او را قطع نکند و در سخن، از او پیشی نگیرد و صبر کند تا سخن او تمام شود.

V. الجلوس أمامه بأدب، و الاستماع إلیه بدقه و عدم الالتفات إلى الوراء إلا لضروره. نشستن مقابل او با ادب و گوش فرا دادن به او به دقت و برنگشتن به عقب جز به ضرورت.

 لمّا سمع الطالب المُشاغب إنشاء مهران، خجل و تدم على سلوکه فی الصف.

 وقتی که ان دانش اموز اخلالگر انشای مهران را شنید، شرمنده شد و از رفتارش در کلاس پشیمان شد.

 

قال الشاعر المصری أحمد شوقی عن المُعلم:

شاعر مصری احمد شوقی دربارهٔ معلم گفته است:

 قم للمُعلّم وفه التبجیلا        کاد المُعلم آن یکون رسولا 

برای معلم برخیز و احترامش را کامل به جا بیاور. نزدیک است که معلم پیامبر باشد. 

أعلمت أشرف أو أجل من الذی        یبنی وَ یُنشئ أنفساً وَ عُقولا

 آیا شناخته ای (سراغ داری) شریف تر و باشکوه تر از معلمی که جان ها و خردها را میسازد و پدید می آورد؟

 

 

ترجمه درس دوم عربی یازدهم تجربی ریاضی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *