عربی دوازدهم رشته علوم و معارفترجمه درس اول عربی دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

ترجمه درس اول عربی دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

عربی دوازدهم ( زبان قرآن ۳) رشته علوم و معارف اسلامی
زبان قرآن
بعد از نزول قرآن به زبان عربی این زبان از مرزهای شبه جزیره عربی خارج شد و به زبان اسلام تبدیل شد، از این رو می بینیم که دانشمندان ایرانی تلاش زیادی برای تدوین قواعد این زبان کردند و کتاب های زیادی در صرف و نحو و بلاغت و زبان شناسی و تاریخ و جغرافی و فلسفه و تفسیر قرآن و دیگر علوم به این زبان انجام دادند.
از جمله سیبویه شیرازی پیشوای مکتب بصری ها و نویسنده کتاب معروف به الکتاب که شامل قواعد صرف و نحو می شود. او در قرن دوم هجری متولد شد و در شیراز وفات یافت. همچنین کسائی که پیشوای مکتب کوفی ها بود و در ری وفات یافت. عبدالقاهر جرجانی نیز در شهر گرگان متولد شد و نویسنده اسار البلاغه است و در قرن پنجم هجری زیست. همچنین تفتازانی در خراسان متولد شد و نویسنده کتاب المطول در علم بلاغت است. زمخشری نویسنده کشاف در تفسیر قرآن است. ابن سینا از شهر بخارا نویسنده دایره المعارف القانون فی الطب است و ابوریحان بیرونی که در خوارزم متولد شد و نویسنده کتاب الأثار الباقیه در تاریخ و جغرافی است . فیروزآبادی نیز نویسنده کتاب القاموس المحیط است که یک واژ] نامه بزرگ در زبان عربی است. محمد بن جریر طبری نیز نویسنده تاریخ الأمم والملوک و جامع البیان در تفسیر قرآن است.
ایرانیان اعتقاد داشتند که این زبان خارجی نیست بلکه زبان دین و فرهنگ آنهاست پس آن را یاد گرفتند و بزرگترین آثار علمی و ادبی خود را به این زبان نوشتند. همچنین شاعرانی هستند که شعرهای زیبایی را به زبان عربی سرودند و ریشه ایرانی دارند از جمله ابوالفتح بستی از سیستان و بشار بن برد از خراسان و صاحب بن عباد از اصفهان.
این گونه بود که روابط تنگاتنگی بین دو زبان فارسی و عربی ایجاد شد. ایرانیان کلمات عربی را در زبان خود استفاده کردند چون زبان عربی به زبان دین و علم تبدیل شده بود و جالب است که آنها برخی کلمات عربی را در معانی استفاده می کنند که عرب ها به معنای دیگری به کار می برند. همچنین به برخی کلمات عربی معانی جدیدی افزودند که با معانی استفاده شده در عربی متفاوت است مانند مزخرف که در عربی به معنای زینت داده شده است اما در فارسی به معنای چرت و پرت است. همچنین آنها برخی کلمات عربی را به صیغه فارسی تبدیل کردند و از کلمه فهم (فهم = یدن= فهمیدن) فهمیدن را ساختند.

ترجمه عربی دوازدهم علوم و معارف ترجمه درس اول عربی دوازدهم رشته زبان قرآن ۳

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

3 thoughts on “ترجمه درس اول عربی دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی”
  1. بسیار عالی بود خیلی ممنونم از کسانی که زحمت کشیدن و اینارو آماده کردن.

  2. سلام خسته نباشید..ممنونم بابت ترجمه این متون…میخواستم بدونم میتوانید ترجمه بقیه دروس هم بگذارید؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *