ترجمه درس اول عربی نهمترجمه درس اول عربی نهم

متن و ترجمه درس اول عربی نهم

یبتدئ العام الدراسی الجدید. یذهب الطلاب والطالبات إلی المدرسه بفرح؛ هم یحملون حقائبهم الشوارع مملوءه بالبنین والبنات. یبتدئ فصل المدرسه والقراءه والکتابه وفصل الصداقه بین التلامیذ.
أبدأ باسم الله کلامی  أذکر ربی عند قیامی
أبدأ باسم الله دروسی    أذکر ربی عند جلوسی
أقرأ باسم الله کتابی أسأل ربی حل صعابی
مکتبنا نور و حیاه   فیه دعاء فیه صلاه
فیه علوم فیه کمال   فیه کنوز فیه جمال
یتخرج منه العلماء   ویدرس فیه الحکماء
ها کتبی أنوار سمائی   مرحمه کنز کدوائی
أبدأ باسم الله أموری   فاسم الهی زاد سروری

متن و ترجمه درس اول عربی نهم

سال تحصیلی جدید آغاز می شود. دانش آموزان پسر و دختر با خوشحالی به مدرسه می روند، آنها کیف هایشان را بر می دارند؛ خیابان ها پر از پسران و دختران است .
فصل درس خواندن و خواندن و نوشتن و فصل دوستی میان دانش آموزان آغاز می شود.
با نام خدا سخنم را آغاز می کنم پروردگارم را هنگام بلندشدنم یاد می کنم
با نام خدا درسهایم را آغاز می کنم پروردگارم را هنگام نشستنم یاد می کنم
کتابم را با نام خدا می خوانم از پروردگارم حل شدن مشکلاتم را خواستارم
مکتب ما روشنایی و زندگی است در آن دعاست و در آن نماز است
در آن دانش است در آن کمال است در آن گنج است در آن زیبایی است
دانشمندان از آن فارغ التحصیل می شوند و حکیمان در آن درس می دهند
هان کتابهیم روشنایی های آسمانم مهربانی و گنج مانند دارویم است
با نام خدا کارهایم را آغاز می کنم نام خدای من شادی ام را زیاد کرد.

متن و ترجمه درس اول عربی نهم

علائم رانندگی به زبان عربی و انگلیسی + عکس و توضیح

دانلود رایگان کتاب عربی نهم

متن در مورد عظمت مخلوقات خدا به زبان عربی

حال و صاحب حال در زبان عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *