متن و ترجمه عربی نهم درس سوم 33ترجمه درس سوم عربی نهم

ترجمه درس سوم عربی نهم

جسر الصداقه
کان حمید و سعید أخوین فی مزرعه القمح، فی أحد الأیام وقعت عداوه بینهما وغضب الأخ الأکبر حمید على الأخ الأصغر سعید وقال له: اخرج من مزرعتی
وقالت زوجه حمید لزوجه سعید: اخرجی من بیتنا
فی صباح أحد الأیام طرق رجل باب بیت حمید عندما فتح حمید باب البیت، شاهد نجارا فسأله ماذا تطلب منی
أجاب النجار: أبحث عن عمل هل عندک عمل
فقال حمید : بالتأکید عندی مشکله وحلها بیدک
قال النجار: ما هی مشکلتک أجاب حمید : ذلک بیت جاری هو أخی و عدوی انظر إلى ذلک النهر هو قسم المزرعه إلى نصفین بذلک النهر، إنه حفر النهر لأنه غضبان علی عندی أخشاب کثیره فی المخزن رجاء اصنع جدارا خشبیا بیننا
ثم قال للنجار: أنا أذهب إلى السوق وأرجع مساء عندما رجع حمید إلى مزرعته مساء تعجب کثیرا النجار ما صنع جدارا بل صنع جسرا على النهر فغضب حمید وقال للنجار: ماذا فعلت لم صنعت جسرا
فی هذا الوقت وصل سعید وشاهد جسرا فحسب أن حمیدا أمر بصنع الجسر فعبر الجسر وبدأ بالبکاء وقبل أخاه واعتذر.
ذهب حمید إلى النجار وشکره و قال: أنت ضیفی لثلاثه أیام
اعتذر النجار وقال: جسور کثیره باقیه علی الذهاب لصنعها
ترجمه درس سوم عربی نهم
حمید و سعید دو برادر در یک مزرعه گندم بودند. در یکی از روزها بین آن دو دشمنی افتاد و حمید برادر بزرگتر بر سعید برادر کوچکتر خشم گرفت و به او گفت: از مزرعه من برو بیرون
زن حمید نیز به زن سعید گفت: از خانه ما برو بیرون
در صبح یکی از روزها مردی در خانه حمید را زد، زمانی که حمید در را باز کرد یک نجار را دید؛ از او پرسید: از من چه می خواهی
نجار جواب داد: دنبال یک کار می گردم آیا کاری (برای من) داری ؟
حمید گفت: حتما؛ من یک مشکل دارم و حل آن به دست توست
نجار گفت: مشکل تو چیست ؟ حمید جواب داد: این خانه همسایه من است او برادر و دشمن من است به آن رود نگاه کن او با آن رود مزرعه را به دو نیم تقسیم کرده است او رود را حفر کرده چون از دست من عصبانی است. من در انبار چوب های زیادی دارم لطفا یک دیوار چوبی بین ما بساز
سپس به نجار گفت: من به بازار می روم و عصر بر می گردم. زمانی که حمید عصر به مزرعه خود برگشت بسیار تعجب کرد نجار دیوار نساخت بلکه یک پل روی رود ساخت حمید عصبانی شد و به نجار گفت : چه کار کردی ؟ چرا پل ساختی؟
در این زمان سعید رسید و یک پل را دید و گمان کرد که حمید دستور داده پل را بسازند
پس از پل عبور کرد و شروع کرد به گریه کردن و برادرش را بوسید و عذرخواهی کرد.
حمید نزد نجار رفت و از او تشکر کرد و گفت: تو سه روز مهمان من هستی
نجار عذرخواهی کرد و گفت: پل های زیادی باقی مانده است و من باید بروم تا آنها را بسازم

متن و ترجمه درس اول عربی نهم

ترجمه  عربی نهم درس دوم

دانلود رایگان کتاب عربی نهم

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “ترجمه درس سوم عربی نهم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *