زبان عربی و هویت عربی - اسلامیزبان عربی

اطلاعات گروه های رشته عربی کشور : دانشگاه های وابسته به  وزارت علوم، تحقیات و فناوری (به ترتیب حروف الفباء)

 • . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نشانی:  تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان ۶۴ غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده ادبیات، بخش عربی. کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

مدیر گروه:  دکتر قیس آل قیس

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر قیس آل قیس دانشیار تاریخ ادبیات عربی
دکتر سید حمید طبیبیان استاد
دکتر علی رضا  میرزا محمد دانشیار
۴                   خانم دکتر صابره سیاوشی استادیار ادبیات تطبیقی،ادب متعهد
۵                   خانم دکتر عرفت پور استادیار مهارت های زبانی
۶                    خانم دکتر نعمتی استادیار ادبیات (شعر) معاصر
۷                   دکتر عبدالحسین فرزاد دانشیار دکترای ادبیات فارسی
۸                   دکتر شکوه السادات حسینی استادیار ادبیات معاصر

 

مجلات تخصصی:

آفاق الحضاره الإسلامیه (علمی پژوهشی) سایت مجله: www.afagh.ihcs.ac.ir

 

 

 1. دانشگاه اراک

نشانی: اراک، باغ ملی، خ شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده ی ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی.

مدیر گروه: دکتر محمود شهبازی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر قاسم مختاری استادیار  ادب متعهدشیعی،ادب معاصر
دکتر ابراهیم اناری بزچلویی استادیار ادبیات معاصر، آموزش زبان
دکتر محمد جرفی استادیار مکالمه، آزمایشگاه، متون عباسی، ادب معاصر
دکتر سید ابوالفضل سجادی استادیار نحو- بلاغت، فقه اللغه، نسخه خطی، علوم قرآن
دکتر محمود شهبازی استادیار  نحو،نسخه خطی، علوم قرآن
دکتر احمد امیدعلی استادیار
۷                   دکتر فرهاد رجبی نوش آبادی استادیار فرهنگ لغات و اصطلاحات
۸                   دکتر حسین گلی استادیار

 

مجلات تخصصی:

 

 

 1. دانشگاه اصفهان

نشانی: اصفهان، هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده ی زبان های خارجی، گروه زبان و ادبیات عربی، کدپستی: ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۴

مدیر گروه: دکتر اصلانی /کارشناس گروه:خانم ظهوری(۰۳۱۳۷۹۳۲۱۲۵)/کارشناس مجله:آقای علیمی(تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۲۱۱۵)

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول دانشیار ادبیات کلاسیک،دانش‌های زبانی کلاسیک
دکتر حمید احمدیان استادیار ادب معاصر، ادبیات کلاسیک
دکتر سردار اصلانی استادیار ادبیات معاصر، ترجمه،قرآن ونهج البلاغه
دکتر سمیه حسنعلیان استادیار ادب قدیم، متن پژوهی قدیم
دکتر محمد خاقانی استاد زبانشناسی قدیم و جدید- بلاغت
دکتر منصوره زرکوب دانشیار ترجمه و نحو تطبیقی
دکتر سیدرضا سلیمان‌زاده نجفی استادیار ادبیات کلاسیک، صرف و نحو- بلاغت
دکتر نصراله شاملی استاد دانش­های زبانی قدیم، معنی شناسی
دکتر احمدرضا صاعدی استادیار ادب معاصر (داستان)
دکتر مهدی عابدینی جزینی استادیار ادب قدیم
دکتر سمیه کاظمی نجف‌آبادی استادیار دانش‌های زبانی کلاسیک و جدید
دکتر نرگس گنجی استادیار ادب معاصر، دانش های زبانی جدید
محمد کاظم حاجی ابراهیمی استادیار(بازنشسته) ادب معاصر
دکتر عبدالغنی ایروانی زاده دانشیار(بازنشسته) ادب قدیم
دکتر سید علی میرلوحی استاد(بازنشسته) بلاغت، صرف ونحو

مجله تخصصی: بحوث فی اللغه العربیه وآدابها (علمی پژوهشی)

سایت مجله:  http://uijs.ui.ac.ir/rall/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1

 1. دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

نشانی: قزوین-  بلوار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات عربی ـ کد پستی ۱۶۸۱۸-۳۴۱۴۹

مدیر گروه:  دکترسید محمد میرحسینی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ احمد پاشا زانوس دانشیار صرف و نحو- بلاغت/متون قدیم
۲ دکتر عبدالعلی آل بویه دانشیار متون معاصر- ترجمه- متون عباسی- روش تحقیق
۳ دکترسید محمد میرحسینی استادیار صرف و نحو- بلاغت- متون قدیم
۴ دکتر علیرضا شیخی استادیار متون معاصر- متون انحطاط- اندلس
۵ دکتر محسنی نیا دانشیار
۶ دکتر نرگس انصاری استادیار ادبیات تطبیقی/نقد ادبی/ادبیات متعهد
۷ دکتر علیرضا نظری استادیار ادبیات معاصر، نقد جدید
۸ دکتر فرشید ترکاشوند استادیار ادبیات معاصر، نقد ادبی
۹ دکتر مصطفی پارسایی پور استادیار انشاء، روش تحقیق، صرف و نحو
۱۰ دکتر فارس پور آرین استادیار
۱۱ دکتر محمد تقی آذر مینا
۱۲ دکتر رضا سبیح زاده استادیار

 

مجلات تخصصی:

لسان مبین (علمی پژوهشی)  سایت مجله: www.lem.journals.ikiu.ac.ir

 

 

 1. دانشگاه ایلام

نشانی: ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی.

مدیر گروه:  دکتر ملک پیرزاد نیا

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر محمدرضا شیرخانی استادیار صرف و نحو- ادبیات معاصر- بلاغت
خانم دکتر ملک پیرزاد نیا استادیار ادبیات معاصر
دکتر مالک عبدی استادیار ادبیات معاصر، علم الدلاله علوم قرآنی وبلاغت، نحو، زبانشناسی
دکتر پیمان صالحی استادیار ادبیات معاصر

مجله تخصصی: «نقد میراث زبان و ادبیات عربی»

 

 1. دانشگاه بو علی سینا

نشانی: همدان، روبروی پارک ملت، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی.

مدیر گروه:  دکتر سید حسن سید فاتحی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر زهرا افضلی استادیار آموزش زبان- مهارت های زبانی
دکتر مرتضی قائمی دانشیار بلاغت- ادبیات قدیم – نهج البلاغه
دکتر صلاح الدین عبدی استادیار ادبیات معاصر- ادبیات تطبیقی- مهارتهای زبانی
دکتر سید مهدی مسبوق استادیار صرف و نحو- اندلس، زیبایی شناسی شعر
دکتر سید حسن سید فاتحی استادیار صرف و نحو- ادبیات قدیم
ناصر قره خانی مربی ادبیات قدیم- صرف ونحو
دکتر صدیقه زودرنج استادیار ادبیات معاصر، متعهد

 

 1. دانشگاه تربیت مدرس

نشانی: تهران ـ تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران ـ ، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی، صندوق پستی  ۳۱۷-۱۴۱۱۵

مدیر گروه: دکتر خلیل پروینی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر خلیل پروینی استاد ادبیات تطبیقی- نقد ادبی
دکتر کبری روشنفکر دانشیار متون نظم و نثر- معاصر
دکتر عیسی متقی زاده استادیار صرف و نحو- علوم بلاغی- آموزش عربی
دکتر فرامرز میرزایی استاد ادبیات معاصر، بلاغت، ادبیات تطبیقی، نقد ادبی
دکتر هادی نظری منظم استادیار ادبیات تطبیقی، ادبیات عباسی، ترجمه

مجلات تخصصی:

 • مجله العلوم الإنسانیه الدولیه سایت: http://eijhtmu.ir/
 • جستارهای زبانی (مباحث بین رشته ای و زبانی) سایت: http://jcll.ir/
 • مجله «الجمعیه الإیرانیه للغه العربیه وآدابها» وابسته به انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مستقر در دانشگاه تربیت مدرس.

سایت: http://iaall.iranjournals.ir/

 

 

 1. دانشگاه تهران

نشانی: تهران، میدان انقلاب، خ انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی.

مدیر گروه: دکتر عبدالحسین فقهی کارشناسان گروه: خانم آذر فر (۶۱۱۱۳۲۹۷ -۰۲۱) و آقای صفا (تلفکس: ۶۶۴۹۱۴۳۴-  ۰۲۱)

مجله ادب عربی: تلفن: ۰۲۱۶۶۹۷۱۸۸۵ – فکس: ۰۲۱۶۶۹۷۱۸۸۲ – ایمیل: jalit@ut.ac.ir

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر محمد علی آذرشب استاد ادب معاصر- تاریخ ادبیات
دکتر ابوالحسن امین مقدسی دانشیار ادب معاصر- ادبیات فترت
دکتر جواد اصغری استادیار ادبیات معاصر
دکتر علی افضلی استادیار تاریخ ادبیات، نقد ادبی
دکترغلامعباس رضایی هفتادر دانشیار صرف و نحو –  علوم بلاغی
دکتر محمد دزفولی استادیار تاریخ و متون قدیم
خانم دکتر معصومه شبستری دانشیار تاریخ و متون عربی در ایران
دکتر علی باقر طاهری نیا استاد ادبیات اندلس- عباسی- بلاغت- نقد ادبی- قرآنی
دکترعدنان طهماسبی پشتکوهی دانشیار ادب معاصر- ترجمه
دکتر محمد حسن فؤادیان دانشیار علوم قرآنی- معاجم- صرف ونحو
دکتر علی اکبر فراتی استادیار ادبیات متعهد
دکتر عبدالحسین فقهی دانشیار علوم قرآنی، فقه اللغه، نسخه­خطی
دکتر مسعود فکری استادیار مکالمه – آموزش زبان – ترجمه
دکتر امیر محمود کاشفی استادیار علوم قرآنی- قراءات
خانم دکترعزت ملا ابراهیمی دانشیار تاریخ ادبیات و متون عربی
دکتر شهریار نیازی استادیار فقه اللغه، نقد- ادب معاصر
دکتر آذرتاش آذرنوش استاد (دانشکده الهیات)

مجلات تخصصی:   مجله أدب عربی (علمی پژوهشی). سایت: http://jalit.ut.ac.ir/

 

 1. دانشگاه تهران پردیس قم

نشانی: قم، جاده قدیم تهران- قم، دانشگاه تهران، پردیس قم، دانشکده فقه و فلسفه، گروه عربی کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

مدیر گروه: دکتر علیرضا محمد رضائی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر یدالله احمدی ملایری استادیار نقد رمان و ادبیات تطبیقی
دکتر مجتبی رحمن دوست استادیار ادبیات متعهد
دکتر علیرضا محمد رضائی استادیار معناشناسی، بلاغت، ادبیات اندلس
دکتر ناصر قاسمی استادیار

 

مجلات تخصصی:  مجله اللغه العربیه وآدابها (علمی پژوهشی) سایت: http://jal-lq.ut.ac.ir/

 

 1. دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار)

نشانی: سبزوار، جاده شهرک توحید، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده ادبیات، گروه عربی کد پستی: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷

مدیر گروه:  دکتر عباسعلی گنجعلی

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر حسین میرزایی نیا استادیار متون نظم و نثر- تاریخ ادبیات- روش تحقیق
۲ دکتر مهدی خرمی استادیار صرف و نحو- بلاغت
۳ دکترحسین شمس آبادی دانشیار ترجمه
۴ دکتر حسن مجیدی استادیار تاریخ ادبیات- مکالمه- آزمایشگاه – ترجمه- مقاله نویسی
۵ دکتر حجت اله فسنقری استادیار متون نظم ونثر/ادبیات متعهد/ انشاء
۶ دکتر عباسعلی گنجعلی استادیار مکالمه-آزمایشگاه- عروض و قافیه
۷ دکتر سید مهدی نوری کیذقانی استادیار ادبیات متعهد
۸ دکتر مصطفی مهدوی استادیار مهارت های زبانی
۹ دکتر محمدعلی طالقانی (طالبی) استادیار تاریخ ادبیات- نقد ادبی

بازنشسته

 

 

 

 1. دانشگاه خلیج فارس- بوشهر

نشانی:      بوشهر، بلوار شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده ی ادبیّات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیّات عربی. کد پستی: ۷۵۱۶۹۱۳۷۹۸

مدیر گروه:  دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱٫ دکترعلی اصغر قهرمانی مقبل دانشیار ادبیات تطبیقی- عروض و قافیه و قالب های شعری در ادب عربی و فارسی
۲٫ دکتر حیدر فرع شیرازی استادیار ادب اهل بیت/ علوم بلاغی
۳٫ دکتر مسلم زمانی استادیار ترجمه، متون جاهلی، بررسی متون، انشاء
۴٫ دکتر محمدجواد پورعابد (حصاوی) استادیار ادبیات معاصر (شعر) / بلاغت، صرف ونحو، آزمایشگاه
۵٫ دکتر ناصر زارع استادیار  ادبیات معاصر، روزنامه ومجلات، متون انگلیسی
۶٫ دکتر حسین مهتدی استادیار متون­قدیم،ترجمه،تفسیری
۷٫ دکتر رسول بلاوی استادیار ادبیات معاصر، نقد ادبی
۸٫ دکتر علی خضری استادیار ادبیات داستانی،متون­قدیم
۹٫ دکتر خداداد بحری استادیار ادبیات عباسی، بلاغت، صرف و نحو

 

 1. دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)- کرج

نشانی: کرج ، حصارک، دانشگاه تربیت معلم …

مدیر گروه:  دکتر حامد صدقی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر حامد صدقی استاد نقد ادبی،روش تحقیق- ادبیات معاصر
دکتر علی پیرانی شال دانشیار آزمایشگاه- معانی و بیان
دکتر سعید شیبانی استادیار مکالمه- ادبیات اندلس
دکتر صغری فلاحتی استادیار ترجمه، تاریخ ادبیات، علوم بلاغی متون نظم و نثر
دکتر سودابه مظفری استادیار صرف و نحو- متون عرفانی، ترجمه
دکتر حسین ابویسانی دانشیار متون نظم و نثر- ادبیات داستانی- تاریخ ادبیات
دکتر محمد صالح شریف عسکری دانشیار تاریخ ادبیات- نقد ادبی- فقه اللغه
دکتر سید عدنان اشکوری استادیار مهارت های زبانی، صرف و نحو
دکتر زهره ناعمی استادیار تاریخ ادبیات- ترجمه
دکتر هومن ناظمیان استادیار ادبیات داستانی و نقد ادبی
دکتر فاطمه پرچگانی استادیار معاصر، المسرحیه، ادبیات تطبیقی، ترجمه
دکتر عبدا… حسینی استادیار نقد ادبی، تطبیقی
دکتر سید احمد امام زاده استادیار گروه دین و فلسفه ولی رشته عربی

 

 1. دانشگاه رازی کرمانشاه

نشانی: کرمانشاه، ….

مدیر گروه:  دکتر یحیی معروف

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر وحید سبزیان پور دانشیار ادبیات تطبیقی- قدیم
دکتر علی سلیمی استاد ادبیات معاصر/روش تحقیق
دکتر یحیی معروف استاد ترجمه – عروض
دکتر شهریار همتی دانشیار صرف ونحو
دکتر تورج زینی وند دانشیار ادبیات معاصر
دکتر جهانگیر امیری استادیار متون
دکتر علی اکبر محسنی دانشیار
دکتر عبدالستار قمری استادیار
دکتر محمد نبی احمدی دانشیار مهارت­های زبانی، بلاغت، علوم قرآنی
دکتر جمشید باقر زاده استادیار
حمیدرضا عبدالمحمدی استادیار
دکتر مجید محمدی استادیار
دکتر علی دودمان کوشکی استادیار قدیم- ادبیات تطبیقی
دکتر مریم رحمتی استادیار

 

 1. دانشگاه زابل

نشانی:

مدیر گروه:  دکتر علی اصغر حبیبی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱٫ دکتر عبدالحمید احمدی استادیار
۲٫ دکتر فؤاد عبدا… زاده استادیار
۳٫ دکتر علی اصغر حبیبی استادیار در زمینه سیاب
۴٫ دکتر علی اکبر احمدی چناری استادیار
۵٫ دکتر مجتبی بهروزی استادیار
۶٫ دکتر آشور قلیچ پاسه استادیار
۷٫ دکتر سید باقر حسینی استادیار
۸٫ دکتر جواد غلامعلی زاده استادیار
۹٫ دکتر عبدالباسط عرب استادیار

 

 

 1. دانشگاه الزهراء

نشانی:  تهران، بزرگراه شهید چمران، ده ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهراء، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی.

مدیر گروه: دکتر رقیه رستم پور

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر بتول مشکین فام دانشیار قدیم- زیباشناسی قرآن
۲ دکتر انسیه خزعلی دانشیار قدیم- ادبیات متعهد
۳  دکتر مینا جیگاره استادیار صرف ونحو- متون علمی اسلامی
۴ خانم دکتر وحیده مطهری استادیار
۵  دکتر رقیه رستم پور ملکی دانشیار ادبیات معاصر- ادبیات مقاومت
۶ دکتر ریحانه ملازاده استادیار
۷ زهرا وحیدمنش مربی
۸ دکتر زهراء غلامی
۹  دکتر زینه  عزت پور استادیار ادبیات معاصر- نثر معاصر

مجله تخصصی:

 

 1. دانشگاه سمنان

نشانی: سمنان، میدان دانشگاه، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی، کد پستی:۳۵۱۳۱۱۹۱۱۱

مدیر گروه:  دکتر علی ضیغمی کارشناس گروه: آقای عیسی زاده (۰۲۳۳۳۳۸۳۵۴۸) شماره مجله دراسات: (۰۲۳۳۳۶۵۴۱۳۹)

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتراحسان اسماعیلی طاهری استادیار صرف و نحو/ ترجمه
دکتر بهنوش اصغری استادیار صرف ونحو/ فن ترجمه/ ادبیات قرآنی
دکتر محمود خورسندی دانشیار علوم بلاغی / صرف و نحو
دکتر علی ضیغمی استادیار مهارت های زبانی- ترجمه -رسانه
دکتر شاکر عامری استادیار متون نظم ونثر/ ادبیات معاصر
دکتر صادق عسکری استادیار نقد ادبی / ادبیات تطبیقی / روش تحقیق
دکتر حبیب کشاورز استادیار ترجمه/ صرف و نحو کاربردی
دکتر سید رضا میر احمدی استادیار قرآن پژوهشی- بلاغت، ادب عباسی

مجلات تخصصی:

دراسات فی اللغه العربیه وآدابها (علمی – پژوهشی) با همکاری دانشگاه تشرین سوریه (www.lasem.semnan.ac.ir )

سایت گروه : (www.arabic.semnan.ac.ir) – ایمیل گروه: arabic@semnan.ac.ir

 

 1. دانشگاه سیستان و بلوچستان

نشانی: زاهدان،

مدیر گروه:  دکتر رضا رضایی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر محمد شیخ استادیار
۲ دکتر علی اصغر احمدی استادیار
۳ دکتر رضا رضایی استادیار
۴ دکتر محمد تقی زند وکیلی استادیار صرف ونحو
۵ دکتر محمد رحیمی

 

 1. دانشگاه شهید بهشتی

نشانی: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی. کدپستی:۱۴۱۳۶۹۳۷۸۱

مدیر گروه:  دکتر ابوالفضل رضایی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱٫ دکتر محمدرضا خضری استادیار
۲٫ دکتر حجت رسولی دانشیار ادبیات تطبیقی- نقد-ادبیات معاصر
۳٫ دکترمحمدابراهیم خلیفه شوشتری دانشیار صرف و نحو- عروض- بلاغت
۴٫ دکتر عبدالعلی فیض اله زاده استادیار ادبیات قدیم و جدید
۵٫ دکتر محمد علی بزرگان نیا استادیار ادبیات و علوم قرآنی، مهارت های زبانی،ترجمه
۶٫ دکتر ابوالفضل رضایی استادیار ادبیات معاصر
۷٫ ضیاء الدین العسکری مربی علوم قرآنی
۸٫ خانم دکتر طیبه سیفی استادیار ادبیات معاصر
۹٫ دکتر سید ابوالحسن مخزن موسوی استادیار بازنشسته
۱۰٫ دکتر عباسعلی بهاری اردشیری استادیار بازنشسته

مجلات تخصصی: پژوهشنامه ی نقد ادبی (علمی – پژوهشی) http://pub.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95744&jid=305

 

 1. دانشگاه شهید چمران

نشانی: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده الهیات، گروه زبان و ادبیات عربی. کد پستی: ۶۱۳۵۷۸۳۱۱۱

مدیر گروه:  دکتر محمود آبدانان

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر محمود شکیب انصاری استاد ادبیات معاصر
دکتر حسن دادخواه تهرانی دانشیار نقد ادبی/ ادبیات میانه
دکتر علیرضا محکی پور استادیار ادبیات عربی در ایران
دکتر غلامرضا کریمی فرد دانشیار صرف و نحو –  بلاغت
دکتر صادق سیّاحی استادیار ادب متعهد
دکتر ولی ا… شجاع پوریان استادیار متون تفسیری
دکتر جواد سعدون زاده استادیار ادبیات جاهلی
دکتر خیریه  عجرش استادیار ادبیات اندلس- معاصر
دکتر محمود آبدانان مهدی­زاده دانشیار صرف و نحو، بلاغت
دکتر نعیم عموری استادیار ادبیات معاصر
دکتر عاطی عبیات استادیار مهارت های زبانی، معاصر
دکتر ولی بهاروند استادیار
دکتر عباس یداللهی استادیار
دکتر چوبین
دکتر سردار شهابی

مجله تخصصی: مجله دانشکده الهیات . ایمیل: (arabjournal@scu.ac.ir ) http://jall.scu.ac.ir/

اطلاعات گروه های رشته عربی کشور
زیباترین شعرهای عاشقانه عربی با ترجمه فارسی

 

 1. دانشگاه شهید مدنی (تربیت معلم) آذربایجان

نشانی: تبریز ـ کیلومتر ۳۵جاده تبریز ـ مراغه، دانشگاه شهید مدنی (تربیت معلم) آذربایجان دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی ـ کد پستی ۵۳۷۵۱۷۱۳۷۹

مدیر گروه:  دکتر عبد الأحد غیبی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر حمید ولی زاده استادیار زبان شناسی – ادبیات معاصر
۲ دکتر علی قهرمانی استادیار بلاغت- ادبیات تطبیقی- متون نظم و نثر قدیم
۳ دکترسید رضا موسوی استادیار ادبیات تطبیقی
۴ دکترمحمدرضا اسلامی استادیار متون قدیم و اسلامی(نهج البلاغه)، ادبیات سیاسی
۵ دکترمهین حاجی زاده استادیار زبان شناسی- روش تحقیق- ادبیات معاصر
۶ دکتر عبد الأحد غیبی دانشیار ادبیات معاصر و ادبیات تطبیقی
۷ دکتر  امیر متقی مقدم استادیار بلاغت و نقد ادبی
۸ آقای جواد دامادی مربی نقد ادبی- تاریخ ادبیات معاصر
۹ آقای جعفر امشاسفند دانشجوی دکتری آموزش زبان و ترجمه

 

 

 

 

 1. دانشگاه شیراز

نشانی: شیراز، میدان ارم، پردیس ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده ی ادبیات، بخش زبان و ادبیات عربی.

مدیر بخش:  دکتر سیّد فضل الله میرقادری

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر سید فضل الله میرقادری استاد آموزش زبان عربی، ادبیات تطبیقی- ادیبات معاصر
۲ دکتر اسحاق رحمانی استادیار صرف و نحو و آموزش زبان عربی
۳ دکتر آفرین زارع استادیار زبانشناسی،آموزش‌زبان‌ومهارت‌های زبانی،نقدادبی،ادبیات دینی ومتعهد
۴ دکتر حسین کیانی دانشیار ادبیات تطبیقی، نقد ادبی و علوم بلاغت
۵ دکتر یوسف نظری استادیار زبان شناسی، نقد ادبی
۶ دکتر موسی عربی استادیار بلاغت، نقد، متون دینی
۷ دکتر سیّد حسین مرعشی استادیار ادبیات عربی در ایران – نسخه خطی- نقد ادبی-روش تحقیق

 

مجله تخصصی: دراسات فی تاریخ الطب (علمی پژوهشی) سایت:
اطلاعات گروه های رشته عربی کشور

 

 

 1. دانشگاه علامه طباطبایی

نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه، گروه زبان و ادبیات عربی.

مدیر گروه:  دکتر مجید صالح بک

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱٫ دکتر سید خلیل باستان دانشیار تاریخی- دینی، نقد
۲٫ دکتر بیژن کرمی استادیار تاریخی- مهارت های زبانی، ترجمه
۳٫ دکتر مجید صالح بک استادیار ادبیات تطبیقی
۴٫ دکترعلی گنجیان خناری دانشیار نقد- ادبیات معاصر

ادبیات قدیم و عباسی

۵٫ دکتر رضا ناظمیان استادیار ترجمه، متون
۶٫ دکتر محمد هادی مرادی استادیار مباحث زبانی- عروض
۷٫ دکتر جلال مرامی استادیار سبک شناسی- تاریخی
۸٫ دکتر صادق خورشا استادیار نقد، ادبیات معاصر، زبان شناسی
۹٫ دکتر ربابه رمضانی استادیار متون، تاریخی
۱۰٫ دکترحمیدرضا میرحاجی استادیار مسائل زبانی
۱۱٫ دکتر حمید رضا حیدری استادیار مهارت های زبانی، ترجمه
۱۲٫ دکتر رجا ابوعلی استادیار متون، تاریخ
۱۳٫ دکترسید محمد حسینی استاد ادبیات قدیم
۱۴٫ دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین دانشیار مهارت های زبانی
۱۵٫ دکتر سعید واعظ استادیار متون
۱۶٫ دکتر علیرضا منوچهریان استادیار متنبی، ترجمه، متون
۱۷٫ دکترسعیدنجفی­اسداللهی استاد (بازنشسته) مباحث زبانی
۱۸٫ دکتر نادر نظام تهرانی استاد (بازنشسته) متون نظم و نثر

مجلات تخصصی:

پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی.  http://journal.atu.ac.ir ایمیل: rcta@atu.ac.ir         و pajuhesh1390@gmail.com

پژوهش ­های تطبیقی زبان ادبی سایت: http://journal.atu.ac.ir و ایمیل : pajuhesh.tatbighi@gmail.com

 

 

 1. دانشگاه فردوسی

نشانی: مشهد، …

مدیر گروه:  دکتر مرضیه آباد

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر سیدمحمدباقر حسینی استاد صرف و نحو
۲ دکتر سید حسین باقری دانشیار فقه اللغه- ادبیات تطبیقی
۳ دکتر نجمه رجایی دانشیار ادبیات تطبیقی- ادبیات معاصر
۴ دکتر عباس عرب دانشیار متون قدیم عربی
۵ دکتر عباس طالب زاده شوشتری استادیار تاریخ ادبیات- متون از سقوط بغداد- متون عرفانی
۶ دکتر مرضیه آباد استادیار بلاغت- تاریخ ادبیات و متون عصر عباسی
۷ دکتر علی نوروزی استادیار صرف و نحو
۸ دکتر سید حسین سیدی استاد
۹ دکتر حسین ناظری استادیار متون معاصر
۱۰ دکتر حسن عبداللهی دانشیار صرف و نحو- ادبیات جاهلی- متون تفسیری- ادبیات اهل بیت
۱۱ دکتر محمود اسداللهی
۱۲ دکتر حسین فاطمی
۱۳ دکتر صاحب علی اکبری استادیار (دانشکده الهیات)

مجلات تخصصی: زبان و ادبیات عربی (علمی پژوهشی) سایت: http://jm.um.ac.ir/index.php/ARABIC

 1. دانشگاه قم:

نشانی: قم، ابتدای جاده ی اراک، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، دانشکده ی ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی.

مدیر گروه: دکتر رسول دهقان ضاد

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر مصطفی شیروی خوزانی استادیار متون قدیم، صرف و نحو، علوم قرآنی
۲ دکتر حیدر محلاتی استادیار ادبیات تطبیقی، ادبیات قدیم، و معاصر، ادبیات اهل بیت(ع)،روش تحقیق
۳ دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا استادیار ادبیات تطبیقی، سبک شناسی، بلاغت، صرف ونحو
۴ دکتر عزت ا… مولایی نیا استادیار
۵ دکتر رسول دهقان ضاد استادیار
۶ دکتر زین العابدین فرامرزی پلنگر استادیار
۷ دکتر مهدی ناصری استادیار ترجمه
۸ دکتر حسن مقیاسی استادیار بلاغت/ادبیات تطبیقی/متون قدیم/ عروض وقافیه
۹ دکتر محمدرضا توکلی محمدی استادیار معاصر
۱۰ دکتر صحبت ا… حسنوند استادیار
۱۱ دکتر مهدی مقدسی نیا استادیار ترجمه، مکالمه
۱۲ دکتر حسین تک تبار استادیار
۱۳ خانم پروانه فرداد مربی
۱۴ دکتر مریم حکمت نیا استادیار
۱۵ دکتر آزاده منتظری استادیار

 

 

 

 1. دانشگاه کاشان

نشانی: کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده ی ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی.

مدیر گروه:  دکتر روح الله صیادی نژاد

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر عباس اقبالی دانشیار ادبیات جاهلی و ترجمه، عرفانی
دکتر امیرحسین رسول نیا استادیار صرف و نحو
دکتر عبدالرسول غفاری استادیار بلاغت، علوم قرآنی و معارف اسلامی/نقد قدیم،تاریخ ادبیات، متون نهج البلاغه وقرآن
دکتر محسن سیفی استادیار ادبیات معاصر
دکتر روح الله صیادی نژاد استادیار ادبیات صدر اسلام، ترجمه وتعریب
دکتر سید رضا میر احمدی استادیار قرآن پژوهشی- بلاغت، ادب عباسی
دکتر حسین ایمانیان استادیار ادبیات عباسی
دکتر علی نجفی ایوکی استادیار ادبیات تطبیقی و نقد ادبی، ترجمه و تعریب
دکتر مریم جلائی استادیار آموزش زبان، مهارت های زبانی وزبان شناسی جدید
دکتر بشیری
 1. دانشگاه کردستان

نشانی: سنندج، …

مدیر گروه:  دکتر هادی رضوان

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر محسن پیشوایی علوی استادیار ادب معاصر و قدیم و نقد ادبی
۲ دکتر عبداله رسول نژاد استادیار ادب معاصر و قدیم
۳ دکتر هادی رضوان استادیار صرف و نحو/بلاغت/ متون قدیم
۴ دکتر حسن سرباز استادیار ادب معاصر/علوم قرآنی/ صرف ونحو
۵ دکتر احمد نهیرات استادیار ادب معاصر
۶ دکتر محمدرضا عزیزی پور استادیار ادب معاصر، ترجمه
۷ دکتر جمیل جعفری استادیار صرف و نحو- بلاغت
۸ دکتر صادق فتحی استادیار ترجمه
۹ دکتر عباس اطمینانی
۱۰ دکتر سید احمد پارسا
۱۱ دکتر مصطفی خرمدل
۱۲ دکتر یاری
۱۳ دکتر محمود ابراهیمی

 

 1. دانشگاه گیلان

نشانی: رشت ، کیلومتر ۵ جاده تهران ، پردیس دانشگاه گیلان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی – کد پستی: ۴۱۹۹۸۴۳۶۵۳

مدیر گروه:  دکتر فرهاد رجبی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر اکرم روشنفکر استادیار ادبیات معاصر- تاریخ ادبیات
۲ دکتر رحمت پور محمد استادیار صرف و نحو
۳ دکتر محمدرضا هاشم لو استادیار تاریخ ادبیات جاهلی و عباسی
۴ دکتر محمدرضا دیوسر استادیار گفت و شنود – تاریخ ادبیات
۵ دکترسیداسماعیل حسینی اجداد استادیار متون- بلاغت
۶ دکترسیده اکرم رخشنده نیا استادیار ادبیات معاصر
۷ دکتر فرهاد رجبی استادیار  ادبیات معاصر، فرهنگ لغات واصطلاحات
۸ دکترامیدجهان بخت لیلی استادیار نقد ادبی
۹ دکتر اکبر شهرکی کلهر
۱۰ دکتر هادی شعبانی استادیار صرف و نحو،بلاغت،متون تفسیری

 

 1. دانشگاه لرستان

نشانی: خرم آباد، …

مدیر گروه:  دکتر علی نظری

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکترسیدمحمودمیرزایی الحسینی استادیار ترجمه- مباحث بین رشته ای- معنا شناسی و بلاغت- زبانشناسی
۲ دکتر علی نظری دانشیار ادبیات تطبیقی/متعهد/ادبیات معاصر/ بلاغت/ قرآن کریم و نهج البلاغه/نقد ادبی/حافظ شیرازی
۳ دکتر علی اکبر مرادیان استادیار
۴ دکتر حسین چراغی وش استادیار  ادبیات معاصر
۵ دکتر کبری خسروی استادیار
۶ مریم سیاوشی بورسیه

مجله تخصصی: «پژوهش های قرآنی در ادبیات»

 1. دانشگاه مازندران

نشانی: بابلسر-  دانشگاه مازندران، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی-  کد پستی: ۹۵۴۴۷-۴۷۴۱۶

مدیر گروه:  دکتر حسن گودرزی لمراسکی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر حسین یوسفی دانشیار صرف و نحو / ترجمه
دکتر مصطفی کمال جو استادیار ادبیات معاصر/ علوم بلاغی
دکتر حمید رضا مشایخی استادیار علوم بلاغی/ نقد ادبی
دکتر حسن گودرزی لمراسکی استادیار ادبیات معاصر/ ترجمه
۵٫

 

 

 1. دانشگاه محقق اردبیلی

نشانی: اردبیل، خ دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، گروه عربی. ( مجله علمی پژوهشی تحقیقات ترجمه)

مدیر گروه: دکتر جواد گرجامی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر شهریار گیتی استادیار نقد ادبی – تطبیقی
۲ دکتر احد پیشگر استادیار  ادبیات قدیم
۳ دکتر جواد گرجامی استادیار ادبیات معاصر
۴ دکتر عادل آزاد دل استادیار ادبیات معاصر

 

 

مجله تخصصی:

اطلاعات گروه های رشته عربی کشور

 1. دانشگاه یزد

نشانی:  یزد، …

مدیر گروه: دکتر وصال میمندی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر رضا افخمی عقدا استادیار ادبیات جاهلی- ادبیات عباسی
۲ دکتر وصال میمندی استادیار صرف ونحو- بلاغت
۳ دکتر محمدعلی سلمانی استادیار قرآن،صرف ونحو- ادبیات معاصر
۴ دکتر محمد مهدی سمتی استادیار تاریخ ادبیات دوره های مختلف
۵ دکتر فاطمه قادری دانشیار ادبیات معاصر- ادبیات تطبیقی- نقد ادبی
۶ دکتر علی بیانلو استادیار ادبیات معاصر
۷ دکتر علی اصغر روان شاد استادیار ادبیات معاصر
۸ دکتر محمدرضا نجاریان

مجلات تخصصی:

نقد ادب معاصر عربی (علمی – پژوهشی) سایت:

 

 

 • ب) دانشگاه های آزاد اسلامی:
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

نشانی:

مدیر گروه:  دکتر ابراهیمی کاوری

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر ابراهیمی کاوری استادیار
دکتر یابر دلفی استادیار
۳٫ دکتر عطاش استادیار

اطلاعات گروه های رشته عربی کشور

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

نشانی:

مدیر گروه:   دکتر علیرضا فرقانی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر علیرضا فرقانی استادیار نقدادبی/بلاغت/زبان شناسی / ادبیات تطبیقی/فقه اللغه
دکتر سید محمد حسینی استادیار متون نظم و نثر
دکتر بهروز افشار استادیار متون عرفانی و قرآن و حدیث
عباس رنجبر دانشجوی دکترا انگلیسی تخصصی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

نشانی: بوشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر- کدپستی: ۷۵۱۵۷۷۸۵۴۹

مدیر گروه:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
دکتر یعقوب پورنجف استادیار ادبیات تطبیقی، عباسی

 

 

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

نشانی:

مدیر گروه:  دکتر ناهده فوزی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص نوع همکاری
۱٫ دکتر فیروز حریرچی استاد متون جاهلی پاره وقت
۲٫ دکتر زهراء خسروی استادیار تمام وقت
۳٫ دکتر هوشنگ زندی استادیار
۴٫ دکتر محمود شکیب استاد زبان تخصصی، متون پاره وقت
۵٫ دکتر علی صابری استادیار نقد ادبی
۶٫ دکتر عنایت اله فاتحی نژاد استادیار تمام وقت
۷٫ دکتر بابک فرزانه استادیار
۸٫ دکتر ناهده فوزی استادیار تمام وقت
۹٫ دکتر ملیح السادات فردانی استادیار تمام وقت
۱۰٫ دکتر باقر قربانی زرین استادیار تمام وقت
۱۱٫ دکتر سندس کرد آبادی استادیار تمام وقت
۱۲٫ دکتر ناهده گندمیکال استادیار تمام وقت
۱۳٫ دکتر زهراء موسوی استادیار تمام وقت
۱۴٫ دکتر مهدی مهدی عباسی استادیار تمام وقت
۱۵٫ دکتر علیرضا باقر استادیار تمام وقت
۱۶٫ دکتر زهره معصومی استادیار تمام وقت
۱۷٫ دکتر سیمین ولوی استادیار تمام وقت
۱۸٫ دکتر سید محسن هاشمی استادیار تمام وقت
۱۹٫ دکتر رقیه مصلح استادیار بورسیه
۲۰٫ شکوفه تواضعی مربی تمام وقت

 

 

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

نشانی:

مدیر گروه

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر مهدی ممتحن دانشیار نقد ادبی – معاصر
۲
۳

 

مجلات تخصصی: دراسات الأدب المعاصر (علمی – ترویجی) سایت: http://cls.iranjournals.ir/

مطالعات ادبیات تطبیقی سایت: http://www.clq.ir/

مطالعات قرآنی سایت: http://ًqsf.iranjournals.ir/

 

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

نشانی:

مدیر گروه:  دکتر علی اوسط خانجانی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر علی اوسط خانجانی استادیار
۲

 

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

نشانی:

مدیر گروه:  دکتر ماجد نجاریان

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر ماجد نجاریان استادیار فقه اللغه/عروض وقافیه/ معناشناسی/آواشناسی/قرآن کریم
۲ دکتر سهیلا پرستگاری استادیار ادبیات تطبیقی
۳ اکرم السادات میر ممتاز مربی تاریخ ادبیات
۵ دکترسیدرضا سلیمانزاده نجفی استادیار صرف و نحو
۶ حسین ایران دوست

 

اطلاعات گروه های رشته عربی کشور

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

نشانی:

مدیر گروه:  محمد جنتی فر

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر محمد امین جراحی
۲ دکتر محمد جنتی فر دانشیار ادبیات معاصر
۳ دکتر محمد حسن معصومی

اطلاعات گروه های رشته عربی کشور

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

نشانی: کرج – انتهای رجائی شهر – تقاطع بلوار شهید مؤذن و استقلال – صندوق پستی ۳۱۴۸۵۳۱۳

مدیر گروه:  دکتر سید ابراهیم آرمن

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکتر سید ابراهیم آرمن استادیار ترجمه، ادبیات تطبیقی، نقد، متون، مهارت های زبانی
۲ دکتر فرهاد دیوسالار
۳ دکتر محمدرضا گل چوبی
۴ دکتر یوسف هادی پورنهزمی استادیار متون،صرف و نحو، تاریخ ادبیات،بلاغت
۵ دکتر حسن شوندی استادیار متون،ترجمه،تاریخ ادبیات،صرف ونحو،بلاغت
۶ دکتر زرین تاج پرهیزکار استادیار نقد ادبی
۷ دکتر فاطمه حیدری دانشیار نقد ادبی

مجلات تخصصی:  إضاءات نقدیه (علمی – پژوهشی) سایت: http://roc.kiau.ac.ir/

 • اطلاعات گروه های رشته عربی کشور
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

نشانی:

مدیر گروه:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص
۱ دکترلیلی قاسمی حاجی آماری استادیار
۲ دکتر فالح ربیعی
۳ دکتر احمد عثمان

 

 • دانشگاه پیام نور
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی واحد تخصص
۱٫ دکتر حدیدی استادیار
۲٫ خانم دکتر جلیلیان استادیار
۳٫ دکتر مصطفی جوانرودی استادیار ادبیات معاصر و ادبیات تطبیقی
۴٫ دکتر میرزانیا استادیار
۵٫ دکتر نامداری استادیار بلاغت ونقد
۶٫ دکتر عیسی زارع استادیار واحد شیراز
۷٫ دکتر امانی چاکلی استادیار واحد زنجان
۸٫ دکتر آیت ا… زرمحمدی استادیار واحد زنجان متون اسلامی، مکالمه
۹٫ دکتر علی اکبر احمدی استادیار واحد کرمانشاه معاصر، ادبیات تطبیقی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *