آثار روزی رسانیارانه - پول

بنگاه داری چیست ؟ منظور از بنگاه داری بانک ها

بانک ها بنگاه داری می کنند

وظیفه بانک ها ارائه خدمات پولی و بانکی است اما در ایران گاهی بانک ها به کارهایی که وظیفه آنها نیست روی می آورند. یکی از این کارها ینگاه داری است. یعنی بانک ها برای به دست آورن سود بیشتر بنگاه های اقتصادی را می خرند و اداره آن را به دست می گیرند
به این کار بنگاه داری گفته می شود.
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران یکی از چالش های نظام بانکی ما جدا شدن از مأموریت های اصلی اش و رفتن به سمت اقداماتی مانند بنگاه داری است.

رهبری نیز اخیرا به موضوع بنگاه داری بانک ها ورود کرده و خواهان برخورد با این پدیده شدند.

بنگاه های اقتصادی از نظر مالکیت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سه بخش تقسیم می شوند:

بخش دولتی: به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند.
بخش تعاونی: به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خریداری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند.
بخش خصوصی: این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومی نیستند.

اهداف

بنگاه های اقتصادی از نظر هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:

واحدهای انتفاعی: هر واحد اقتصادی که با هدف سود و منفعت مادی تشکیل شود واحد انتفاعی نام دارد.
واحدهای غیر انتفاعی: هر واحدی را که هدف از تشکیل آن کسب منفعت مادی برای مالکان آن نباشد واحد غیر انتفاعی گویند.

بنگاه داری چیست ؟

نوع فعالیت

بنگاه های اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:

واحدهای خدماتی: واحدهایی هستند که خدماتی به مشتریان ارائه می کنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات منفعت کسب می کنند.
واحدهای بازرگانی: به خرید و فروش مواد خام، فراورده ها و کالاها اشتغال دارند.
واحدهای تولیدی: با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاهای اقتصادی می پردازند.

مشاوره تجارت با عراق

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *