فعل امر در متن عربی

متن عربی با فعل امر همراه ترجمه فارسی

زیر فعل امر (در متن عربی و ترجمه) خط کشیده شده است

متن اول

متن عربی

یدخل أشخاص جدد حیاتک الخاصه الیوم، والأشخاص الذین تقابلهم یجدونک جذابًا للغایه، وقد یتقرب منک الکثیرون الیوم للتحدث إلیک. کذلک حین تبدأ أنت التواصل مع الآخرین، فیصبح الغرباء أصدقاء سریعًا. اهتم بأی شخص یظهر لک اللطف والاهتمام، فقد تجد أصدقاء لمدى الحیاه أو بشیء من الحظ، قد تتعرف على شریک أحلامک.

ترجمه
امروز افراد جدیدی وارد زندگی شخصی تو می شوند و افرادی که با آن ها تعامل داری تو را بسیار جذاب می بینند. امروز تعداد زیادی احتمالا به تو نزدیک می شوند تا با تو صحبت کنند همچنین زمانی که تو رابطه را با دیرگان شروع می کنی غریبه ها زود دوست می شوند . به هر کس که به تو توجه می کند توجه کن ممکن است دوستانی برای تمام عمر پیدا کنی و اگر کمی شانس بیاوری ممکن است شریک رؤیاهایت را بیابی

//////

متن دوم

متن عربی
هذا الأسبوع، الکلمه السحریه هی اللباقه، بدونها سوف تغمر حبیبک بأسلوبک المحدد. یصعب علیک أن تکون تلقائی وهذا الأسلوب لن یجدی بالتأکید إذا ضغطت على شریکک ضد رغبته. استخدم جاذبیتک لإشعار شریکک بالحماسه فی العلاقات الحمیمیه، ولکن کن مستعدًا فی حاله فشل المحاولات.

ترجمه
امروز تدبیر جادو می کند بدون آن محبوب تو غرق روش مشخص تو می شود. برای تو دشوار است که خودکار رفتار کنی و این روش اگر فشار بیاوری که شریکت بر خلاف خواشته اش کاری کند فایده ندارد از جاذبه ات استفاده کن تا شریکت را از شور روابط دوستانه باخبر سازی اما آماده باش چون ممکن است این تلاش ها به شکست بیانجامد.

/////

متن سوم

متن عربی

أنت مفعم بالحیویه والنشاط البدنی والذهنی؛ استخدم إمکاناتک فی اتخاذ القرار السلیم لتنفیذ مخططاتک والتقدم إلى الأمام فی مشروعاتک. لن یفیدک الاکتفاء بالأمجاد الماضیه والسلبیه! لدیک الآن قدره التعامل بدقه وحکمه مع جمیع المواقف التی تواجهها وتتعرض لها، فتأکد من استغلالک لها بقدر الإمکان!

ترجمه

تو پر از شور و نشاط بدنی و ذهنی هستی از امکاناتت در گرفتن تصمیم درست برای اجرای برنامه هایت و پیشرفت پروژه هایت استفاده کن. اکتفاء به دستاوردهای گذشته و منفی به تو فایده ای نمی رساند. تو اکنون قدرت تعامل دقیق و حکیمانه را با تمام موقعیت هایی که با آن مواجه می شوی داری، پس مطمئن شو که به اندازه کافی از آن استفاده می کنی.

///////

متن چهارم

متن عربی

تأکد من مغفره ونسیان العداوات القدیمه، وسوف تشعر بمدى روعه إحیاء الصداقات القدیمه وإعاده الاستمتاع بالذکریات المشترکه، والأساس فی ذلک مثالی، خاصه وإنک تشعر بالکثیر من الحب والثقه والعاطفه منهم. یجب أن تخبر أفراد عائلتک بمدى أهمیتهم لدیک.

ترجمه
مطمئن شو که دشمنی های قدیمی را فراموش کرده ای و بخشیدی و به زودی زیبایی زنده کردن دوستی های قدیمی و لذت بردن مجدد از خاطرات مشترک را حس خواهی کرد. و پایه این کار آرمانی است به ویژه که تو احساس عشق، اعتماد و عاطفه از جانب آنها می کنی. باید به افراد خانواده ات بگویی که چقدر برای تو مهم هستند.

////////

متن پنجم

متن عربی

تشعر بالراحه التامه فیما یخص ذاتک والأمور التی تقوم بها، ویظهر علیک هذا الجو وینتقل إلى من هم قریبین منک. استغل الفرصه الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلیه. اکمل خططک بأفکار الآخرین وابدأ فی العمل بطاقه مرکزه، فما کان یبدو غیر متاح قد أصبح الآن فی متناول یدک.

ترجمه
در مورد ذاتت و اموری که انجام می دهی احساس راحتی کامل می کنی و این وضعیت در تو مشخص است و به نزدیکانت نیز منتقل می شود. از این فرصت استفاده کن و با افرادی که همین دیدگاه را دارند ارتباط برقرار کن. برنامه هایت را با افکار دیگران تکمیل کن با یک نیروی متمرکز کار را شروع کن ، چیزهایی که قبلا در دسترس نبود الان در دسترس تو قرار دارد

//////

متن ششم

متن عربی
الیوم، مهاراتک التنظیمیه والاجتماعیه قویه على غیر العاده، فیجب أن تستغل ذلک للسیطره على الأمور. سوف تنجح فی العمل وخارجه، وحتى فی حیاتک الشخصیه، سوف ینتج عن نظرتک الدافئه للأمور الکثیر من الفوائد. سوف یقدرک الناس ویعاملونک بموده. فکّر فی إعاده بعض من هذه الأمور.

ترجمه
امروز مهارت های سازمانی و اجتماعی تو به شکل غیر عادی قوی است باید از این مسأله برای تسلط بر امور استفاده کنی. در کار و بیرون کار به زودی موفق خواهی شد و حتی در زندگی شخصی. و نگاه گرم تو به امور فواید زیادی خواهد داشت مردم قدر تو را خواهند دانست و با تو با محبت رفتار می کنند و در تکرار کردن برخی امور فکر کن.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

8 thoughts on “متن عربی با فعل امر همراه ترجمه فارسی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *