دانلود کتاب درآمدی بر سبک شناسی در ادبیاتدانلود کتاب درآمدی بر سبک شناسی در ادبیات

دانلود کتاب درآمدی بر سبک شناسی در ادبیات

برای دانلود مستقیم کتاب اینجا کلیک کنید

درآمدی بر سبک شناسی در ادبیات
نویسنده: محمود عبادیان
حق تکثیر: تهران، مؤسسۀ آوای نور، ۱۳۷۲
سبک شناسی به انگلیسی:
Stylistics

 

سبک شناسی و زبانشناسی

پرسشهای بنیادین زیادی است که پژوهندگان را شیفتة پژوهش در وجوه مشترک ادبیات و زبان کرده است. از جمله این که ادبیات چیست؟ چگونه سخن ادبی از دیگرگونه‌های سخن جدا می‌شود؟ سبک چیست؟رابطة زبان، ادبیات و جامعه چیست؟ بیشترین پاسخ به این پرسشها را به مدد دانش سبک‌شناسی که میانجی پژوهشهای زبان‌شناسی و ادبیات است می‌توان پاسخ داد.

سبک‌شناسی از ميان گونه‌های كاربرد زبان، بیش از همه به زبان در ادبیات توجه نشان می‌دهد و بخش عمدة پژوهش‌ها در این شاخة مطالعاتی برشناساییِ سبک‌های ادبی، زبان شخصی و فردیتِ خلاقِ مؤلف متمرکز است. این تمرکز از آن روست که هنر (در بحث ما ادبيات)، مجال گسترده و شایسته‌ای برای تبلور فرديت فراهم می سازد؛ هنر در ماندگارترین صورتش قلمرو خلاقیت فردی و زمینة ظهور فرديت است. از این رو طبیعی است که گونه‌گونی سبك در هنر و بویژه در ادبیات بيش از ديگر زمینه‌های زندگی آدمی باشد.

سبک‌شناسی، موفق‌ترين عملکرد خود را در قلمرو سبک‌های فردی تجربه می‌کند و دقيق‌ترين اطلاعات مربوط به مؤلف و فرديت، عقيده، ذهنيت، احساسات، عواطف و باور‌های او را در اختيار پژوهشگران نقد ادبی، تاريخ ادبيات، روانشناسی و جامعه‌شناسی قرار می‌دهد.

دانش زبانشناسی، پژوهش در زبان واقعی (literal) و نقش و کاربرد آن را وجهة‌ همت خویش ساخته است و کمتر به مطالعة نقش ادبی و کاربرد‌های زبان مجازی (figurative language) علاقه نشان می‌دهد؛ اما سبک‌شناسی در واقع گونه‌اي از تحليل ادبي است كه با تکیه بر روش‌های زبان‌شناسی، جنبه‌هاي مؤثر زبان مجازی و زیبایی‌های صور زباني را در کانون توجه خود قرار می‌دهد و به زبان پيچيده و نفيس ادبي بیش از زبان ساده علاقه نشان می‌دهد.

هم زبانشناس و هم پژوهشگر ادبي، سبك را به مطالعه مي‌گيرند و شیوه‌های وسواس‌آمیز و دقیقی در سنجش جزئيات زبانی به کارمی‌بندند؛ اما رويكرد این دو متفاوت است. زبانشناس، سبك را به هدف تعيين الگوهاي كاربرد زبان در گفتار و نوشتار تحليل مي‌كند و هدف وي از بررسيهاي دقيق، تشخيص و طبقه‌بندي عناصر زباني به‌كار رفته در متن است. اما سبك‌شناس ادبي، غالباً تحليل سبك را با هدف تحلیل رابطة‌ فرم و محتواي متن و ‌‌شناسايي كيفيات زيبايي‌شناسيك آن انجام مي‌دهد، تا برای نقد و تفسير و نهایتاً ارزيابي متن، داده‌های دقیق علمی فراهم آورد. به همین دلیل سبک‌شناسی ادبی براي روشن کردن زمینه و مادة کار خود، در گام نخست سبك ادبي را از گونة کاربردی زبان جدا می‌کند. یعنی تفاوت «كاربرد زبان در ادبيات» را با «كاربرد زبان در ارتباطات و علم» به بحث می‌گذارد.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *