برچسب: بکرایی

مقایسه استخراج اسانس پوست بکرایی با استفاده از روش های مایکرویو و مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند

 مقایسه استخراج اسانس پوست بکرایی با استفاده از روش های مایکرویو و مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند نویسندگان:  شکاری رویا, رضایی کرامت اله*, اسدالهی سیمین دانلود فایل کامل مقاله به…