برچسب: بکرایی

مقایسه استخراج اسانس پوست بکرایی با استفاده از روش های مایکرویو و مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند

مقایسه استخراج اسانس پوست بکرایی با استفاده از روش های مایکرویو و مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند نویسندگان: شکاری رویا, رضایی کرامت اله*, اسدالهی سیمین دانلود فایل کامل مقاله به…