جواب تمرین های عربی 12جواب تمرین صفحه ۱۴ عربی دوازدهم

جواب تمرین صفحه ۱۴ عربی دوازدهم

جواب تمرین ششم (التمرین السادس)

جواب تمرین صفحه ۱۴ عربی دوازدهم
إقرأ هذه الأنشوده ثم ترجمها إلی الفارسیه
یا الهی یا الهی    یا مجیب الدعوات
اجعل الیوم سعیدا   وکثیر البرکات
وملأ الصدر انشراحا  وفمی بالبسمات
وأعنی فی دروسی وأداء الواجبات
وأنر عقلی وقلبی   بالعلوم النافعات
واجعل التوفیق حظی ونصیبی فی الحیاه
واملأ الدنیا سلاما   شاملا کل الجهات
واحمی واحم بلادی   من شرور الحادثات

جواب تمرین صفحه ۱۴ عربی دوازدهم

ترجمه شعر درس اول عربی دوازدهم
ای خدای من ای خدای من ای اجابت کننده دعاها
امروز را خوب و پر برکت گردان
سینه ام را پر از شادی گردان و لبخند را بر لبانم جاری ساز
مرا در درسهایم و ادای وظایفم یاری رسان
عقل و قلب مرا با علوم پر فایده روشن گردان
موفقیت را همراه و بهره من در زندگی کن
دنیا را پر از صلح همه گیر در همه جا کن
مرا و کشورم را  در برابر شرهای روزگار حفاظت کن

جواب تمرین صفحه ۱۴ عربی دوازدهم

دانلود عربی دوازدهم فنی حرفه ای ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

جواب تمرین های درس اول عربی دوازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

قواعد عربی دوازدهم – حروف مشبهه بالفعل ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

پاسخ تمرین های عربی دوازدهم ریاضی تجربی ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

فرق لا نهی و لا نفی مضارع ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

قواعد عربی دوازدهم درس اول ریاضی تجربی- لا نفی جنس

 

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *