ریشه ضرب المثلضرب المثل

به تریج قبای کسی برخوردن یعنی چه ؟

به تریج قباش خورده
معنی: کسی که از حرفی یا کاری بدش آمده و به شخصیتش برخورده باشد

تریج

(تِ) (اِ.) لبه پایین جامه و قبا، تریز، تیریز.

بتریج قبایش برخورده است
مخرج «ز» در بین اغلب افراد بی سواد کمیاب است و غالباً «ز» را در تلفظ تبدیل به «ج» میکنند مثلاً غالباً «اعزاز» را «اعجاز» میگویند. کما اینکه «نریز» را که به معنی قطعه مثلث پارچه ای است که در طرفین قبا میگذاشته اند «تریج» میگویند و غرض از این اصطلاح گران آمدن و بر خوردن امری به کسی است.
مثال:
من از روی دل سوزی به او پند دادم ولی او نه تنها به نصایح مشفقانه ام گوش نگرفت بلکه بتریج قباش (قبایش) هم برخورد و دلخور شد.

قهوه یا قحبه – مادر قهوه یا مادر قحبه ؟

به تریج قبای کسی برخوردن یعنی چه

قبا لباده لباس بلند و گشاد و آستین‌داری است که از جلو باز است و قسمتی از بالایه آن توسط دکمه یا چیزی به هم متصل می شوند این لباس دارای ریشه قدیمی است و انواع آن امروزه به عنوان لباس رسمی آکادمیک خصوصاً در مراسم فارغ‌التحصیلی و نیز لباس فرم روحانیون مسلمان و مسیحی و یهودی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرق لباده و قبا در مدل یقه آنهاست. قبا یقه گشادتری دارد که به صورت عدد ۷ دوخته شده اند. اما لباده یقه کیپ‌تری دارد. روحانیون شیعه معمولاً قبا لباده را زیر عبا می‌پوشند.

قبا به انگلیسی :

A robe is a loose-fitting outer garment.[1][2] Unlike garments described as capes or cloaks, robes usually have sleeves. The English word robe derives from Middle English robe (“garment”), borrowed from Old French robe (“booty, spoils”), itself taken from the Frankish word *rouba (“spoils, things stolen, clothes”), and is related to the word rob

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “به تریج قبای کسی برخوردن یعنی چه ؟”
  1. برو آنجا که عرب نی انداخت، کنایه از جایی خشک و بیابان، که هیچ درخت و کوه و ساختمان، و یا هرچی مرتفعی در آنجا نیست، و عرب برای اینکه بدانند آفتاب کاملا غروب کرده یا نه، نی یا نیزه ایی را بالا میدانداختن تا از انعکاس نور خورشید بر آن بفهمند آفتاب کاملا غروب کرده، یا نکرده. با احترام 🌺

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *