ریشه ضرب المثل

به تریج قبای کسی برخوردن یعنی چه ؟

اطلاعات عمومی

به تریج قبای کسی برخوردن یعنی چه ؟

به تریج قباش خورده
معنی:

کسی که از حرفی یا کاری بدش آمده و به شخصیتش برخورده باشد

تریج

(تِ) (اِ.) لبه پایین جامه و قبا، تریز، تیریز.

بتریج قبایش برخورده است
مخرج «ز» در بین اغلب افراد بی سواد کمیاب است و غالباً «ز» را در تلفظ تبدیل به «ج» میکنند مثلاً غالباً «اعزاز» را «اعجاز» میگویند. کما اینکه «نریز» را که به معنی قطعه مثلث پارچه ای است که در طرفین قبا میگذاشته اند «تریج» میگویند و غرض از این اصطلاح گران آمدن و بر خوردن امری به کسی است.
مثال:
من از روی دل سوزی به او پند دادم ولی او نه تنها به نصایح مشفقانه ام گوش نگرفت بلکه بتریج قباش (قبایش) هم برخورد و دلخور شد.

قهوه یا قحبه – مادر قهوه یا مادر قحبه ؟

شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

http://www.naasar.ir/habib-keshavarz/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *