فعل معلوم و مجهول

 آموزش قواعد نحو – آموزش فعل مجهول و نائب فاعل

مشاهده از قسمت بالا

دانلود از اینجا

مشاهده مستقیم از سایت آپارات اینجا

فعل معلوم و فعل مجهول:

فعل معلوم، فعلي است كه فاعل آن معلوم باشد.

خَلَقَ اللهُ الإنسانَ / دَفَعَ المشتري الثمنَ / يَقرأُ الطّالبُ الكتابَ

فعل مجهول، فعلي است كه به دلايل مختلف فاعل آن را ذكر نمي كنند.

طريق ساختن ماضي مجهول:

الف) حركت حرف پيش از آخر آن را كسره مي دهيم.

ب) تمام حروف متحرك رو به اول آن را ضمه مي دهيم.

قَتَلَ: قُتِلَ / إكْتَسَبَ: أُكْتُسِبَ / إسْتَخْرَجَ: أُسْتُخْرِجَ

* اگر دومين حرف فعلي ( الف ) باشد، ( الف ) به ( واو ) تبديل مي شود.

كاتَبَ: كُوتِبَ / لاحَظَ: لُوحِظَ

* اگر فعل ماضي مضاعف باشد، و آن را مجهول كنيم، فقط حرف اول آن ضمه مي گيرد. دَقَّ : دُقَّ

* در فعل ماضي معتل اجوف كه آن را مجهول مي كنيم، حرف عله به (( ي )) تبديل مي شود.

قال: قِيلَ / ذاقَ: ذِيقَ / باعَ: بِيعَ / أقامَ: أُقيمَ

طريق ساختن مضارع مجهول:

الف) حركت حرف پيش از آخر فعل مضارع را فتحه مي دهيم.

ب) حركت حرف اول را ضمه مي دهيم.

يَعلَمُ: يُعلَمُ / يُكاتِبُ: يُكاتَبُ / يَكْتَسِبُ: يُكْتَسَبُ

* در صورتيكه فعل مضارع معتل اجوف، مجهول شود، چون حركت حرف پيش از آخر فتحه است، حرف عله به (( الف )) تبديل مي شود. يَعودُ: يُعادُ / يَصيدُ: يُصادُ / يَقولُ: يُقالُ

طريقه مجهول كردن جملات:

الف) فعل را مجهول مي كنيم.

ب) فاعل را حذف مي كنيم.

ج) مفعول به كه منصوب است، نايب فاعل قرار مي دهيم و اعراب فاعل را به آن مي دهيم.

د) در آخر بايد فعل مجهول را هم با نايب فاعل مطابقت دهيم تا اگر از نظر مذكر و مؤنث بودن با هم متفاوت بودند فعل مجهول را با نايب فاعل متناسب كنيم.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *