لانگ و پارول چیست - فردینان دوسوسور - معنای لانگ و پاروللانگ و پارول چیست - فردینان دوسوسور - معنای لانگ و پارول

لانگ و پارول چیست – فردینان دوسوسور – معنای لانگ و پارول

لانگ و پارول دو اصطلاح پر کاربرد در زبان شناسی است که توسط سوسور مطرح شد.

سوسور ساختار مربوط به زبانی که همه گویندگانش بر آن تسلط یافته و در آن مشترکند را “لانگ” langue می نامد (مانند زبان فارسی) و گفته بالفعل هر فرد را “پارول” parole ( گفتار به معنای خاص کاربردی یا شخصی آن مانند گفتن و نوشتن با زبان فارسی توسط هرکس که به هر شکل با این زبان آشناست)

هر گوینده ای می تواند نمونه های بی شماری از گفته های منفرد تولید کند اما همه آن ها تحت حاکمیت نظام زبان یعنی لانگ آن زبان خواهند بود.

از نظر سوسور مطالعات زبانشناسی باید به نظام “لانگ” معطوف باشند و نه گفته های منفرد گویندگان زبان.

لانگ=زبان

پارول=گفتار

نظام زبان (لانگ) وجه “اجتماعی” زبان است. نظامی مشترک است که به عنوان گویشور آن را ناخوداگاهانه به کار می گیریم.

گفتار تحقق فردی این نظام در مصادیق بالفعل زبان است.
زبان شناسی به انگلیسی: Linguistics
زبان شناسی به عربی: علم اللغه


مروری بر اندیشه فردينان‌ ‌دوسوسور

فردینان دو سوسور (زادهٔ ۲۶ نوامبر ۱۸۵۷ در ژنو – درگذشتهٔ ۲۲ فوریهٔ ۱۹۱۳) زبان‌شناس و نشانه‌شناس سوئیسی بود. او پژوهش‌های خود را به دو زبان فرانسه و آلمانی انجام می‌داد. وی با نگرش به ساختار زبان به‌عنوان اصل بنیادین در زبان‌شناسی، آن را شاخه‌ای از دانش عمومیِ نشانه‌شناسی دانست. او یکی از بنیانگذاران زبان‌شناسی قرن بیست و یکم[۱] و یکی از بنیانگذاران (به همراه چارلز سندرز پرس) نشانه‌شناسی به‌شمار می‌رود.
اثر اصلیِ او به نام دروسی در زبان‌شناسی عمومی در سال ۱۹۱۶ و پس از مرگ به‌وسیلهٔ شارل بالی و آلبر سِشه برپایهٔ یادداشت‌های سرِ کلاس درس به‌چاپ رسید. این کتاب خیلی زود به منبع مهمی برای زبان‌شناسان ساختارگرا سدهٔ بیستم تبدیل شد.

سوسور برخلاف زبان‌شناسان پیش از خود که بیشتر از دید تاریخی یا به‌عبارتی درزمانی (diachronic) به بررسی زبان‌شناسی می‌پرداختند تمرکز خود را بر جنبهٔ هم‌زمانی آن می‌گذاشت، به بیان دیگر ساختار زبان را در بازه‌ای از زمان می‌سنجید.

او فرایند گفتگو را ساخته‌شده از دو بخش روان‌شناسانه و فیزیکی می‌داند، ولی ساختار زبان را در ارتباط با پاره‌ای از بخش روانشناسی می‌شناسد. از دیدگاه سوسور هیچ رابطه‌ای بین معنا و اُبْژه وجود ندارد. به همین خاطر می‌گویند که اشیای این عالم مخلوق زبان یا تصورات ما هستند. به عبارتی، معنی ساختاری است، یعنی معنای یک نشانه به رابطه آن با سایر نشانه‌ها بسته‌است، مثل معنای چراغ قرمز، وابسته چراغ سبز است، والا به‌خودی‌خود معنایی ندارد نشانه‌شناسی او از همین پیوند ریشه می‌گیرد. اندیشه‌های او در رابطه با نشانه و ساختار ازسوی ساختارگرایان، پساساختارگرایان و ساختارشکنان مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع، رویکرد ساختارگرایانه سوسور، در درون شاخه‌های زبان‌شناسی نفوذی عمیق یافت. با این حال، تأثیر آن در علوم اجتماعی به مراتب عمیق‌تر و وسیع تر بود. این دیدگاه، به‌ویژه به‌وسیلهٔ انسان‌شناس برجسته‌ای چون کلود لوی اشتروس در میانه‌های سدهٔ بیستم به‌کار گرفته شد. ساختارگرایی در انسان‌شناسی به نام اشتراوس ثبت شد و نسخه انسان‌شناختی ساختارگرایی، به‌عنوان یک از شفاف‌ترین گونه‌های رویکردی در این رشته در زمان خود شناخته شد.

لانگ و پارول چیست
وجهیت چیست ؟

لانگ و پارول چیست – فردینان دوسوسور – معنای لانگ و پارول

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *