سوسه می آیدسوسه آمدن به چه معناست

سوسه آمدن به چه معناست

سوسه آمدن به چه معناست – معنای سوسه آمدن چیست
زیر آب کسی را زدن ،منافقانه رفتار کردن

زمینه کار کسی را خراب کردن، فریب دادن ، فریبکاری کردن ، حیله گری ، منافقانه برخورد کردن ، با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن.

سوسه آمدن امروزه به معنای «زیر آب کسی را زدن» و منافقانه رفتار کردن است. اصل این اصطلاح از کلمه «سوسه» می آید که در فرهنگ فارسی به معنی آفت یا شپش و کرم گندم و یا هر نوع آفت است. گویا در زمان قدیم وقتی تاجران گندم با هم معامله می کردند، این نکته که بار گندم «بی سوسه» باشد یکی از شرایط معامله بوده است. اصطلاح معامله بی سوسه به تدریج در معنای معامله بی غل و غش در سایر بخش های تجارت رایج می شود.

در نهایت «سوسه آمدن» به معنای پیش گفته از همین اصطلاح ساخته و با کمی تحول در معنا متداول می شود.

سوسه آمدن
زمینه کار کسی را خراب کردن، فریب دادن ، فریبکاری کردن ، حیله گری ، منافقانه برخورد کردن ، با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *