عربی نهم صفحه 28علائم رانندگی به زبان عربی

علائم رانندگی به زبان عربی و انگلیسی

کانال تلگرام عالی برای درس عربی و بقیه دروس مدارس اینجا کلیک کنید آی دی کانال @madreseAnliin

ویدئوی جذاب و کاربردی آموزش علائم راهنمایی رانندگی را در اینستاگرام ما ببینید اینجا کلیک کنید

نهایه الطریق السریعه : پایان بزرگراه End of motorway

مکان عبور المشاه: محل عبور پیاده (پیاده رو) Pedestrian crossing

ممنوع دخول الدراجات الهوائیه : ورود دوچرخه ممنوع No cycling

مسموح التجاوز فى إتجاه واحد[الیسار]

مسموح التجاوز فى إتجاه واحد[الیسار] (سبقت فقط از سمت چپ)

علائم راهنمائی و رانندگی به زبان عربی همراه با ترجمه فارسی(کلیک کنید)

مسموح بإستخدام آله التنبیه

مسموح بإستخدام آله التنبیه (بوق زدن آزاد )

مطـار مدرج طیران

مطـار مدرج طیران (باند فرودگاه)

مطعم

مطعم (رستوران)

مطعم

مطعم رستوران)

ممنوع إستعمال آله التنبیه

ممنوع إستعمال آله التنبیه

ممنوع الإتجاه للیسار

ممنوع الإتجاه للیسار (گردش به چپ ممنوع به عربی)

ممنوع الإتجاه للیسار

ممنوع الإتجاه للیسار (گردش به چپ ممنوع به عربی)

طریق فرعى من الیمین

طریق فرعى من الیمین (راه فرعی از سمت راست)

طریق له الاولویه فى المرور

طریق له الاولویه فى المرور

طریق مخصص لسیر السیارات

طریق مخصص لسیر السیارات

طریق مغلق

طریق مغلق (راه بن بست)

عبور مشاه

عبور مشاه

علامه قف

علامه قف

محطه وقود

محطه وقود

محطه وقود

محطه وقود (پمپ بنزین به عربی)

مخیم

مخیم

مدارس

مدارس

مرتفع خطر

مرتفع خطر

مرتفع خطر

مرتفع خطر

مرکز إسعاف

مرکز إسعاف

مرکز إسعاف

مرکز إسعاف

مرکز للتصلیح

مرکز للتصلیح

ریاح جانبیه

ریاح جانبیه

صخور متساقطه

صخور متساقطه (احتمال ریزش کوه به عربی)

صخور متساقطه

صخور متساقطه

طریق إجبارى للحیوانات

طریق إجبارى للحیوانات

طریق إجباری للحیوانات

طریق إجباری للحیوانات

طریق إجبارى للدراجات

طریق إجبارى للدراجات

طریق إجباری للدراجات

طریق إجباری للدراجات

طریق إجباری للمشاه

طریق إجباری للمشاه

طریق إجبارى للمشاه

طریق إجبارى للمشاه

طریق دائری

طریق دائری

طریق زلق

طریق زلق

طریق زلق

طریق زلق

طریق غیر مستوی

طریق غیر مستوی

طریق غیر مستوى مطب صناعی

طریق غیر مستوى مطب صناعی

طریق فرعى من الیسار

طریق فرعى من الیسار

[أحمر ] قف

[أحمر ] قف

[أحمر ] قف

[أحمر ] قف

[أخضر ] سر

[أخضر ] سر

[أخضر] أعبر بحرص

[أخضر] أعبر بحرص

[أصفر ] تهیأ للوقوف

[أصفر ] تهیأ للوقوف

[أصفر متقطع]

[أصفر متقطع]

إتجاه إجبارى للأمام

إتجاه إجبارى للأمام

إتجاه إجبارى للأمام

إتجاه إجبارى للأمام

إتجاه مستدیر

إتجاه مستدیر

إتجاه مستدیر

إتجاه مستدیر

إتجاهات سیر إجبارى

إتجاهات سیر إجبارى

إتجاهات سیر إجبارى

إتجاهات سیر إجبارى

إحذر لتوقف طارئ

إحذر لتوقف طارئ

إحذر لتوقف طارئ

إحذر لتوقف طارئ

أحمر - قف

عدد الألبومات: ۶

علامات المنع

علامات المنع

علامات تحذیریه

علامات تحذیریه

علامات إلزامیه

علامات إلزامیه

علامات إرشادیه

علامات إرشادیه

علامات أرضیه

علامات أرضیه

علامات ضوئیه

علامات ضوئیه

أمامک إتجاه إجباری للیسار

أمامک إتجاه إجباری للیسار

أمامک إتجاه إجبارى للیمین

أمامک إتجاه إجبارى للیمین

أمامک إتجاه إجباری للیمین

أمامک إتجاه إجباری للیمین

أمامک إتجاه إجبارى للیمین وللیسار

أمامک إتجاه إجبارى للیمین وللیسار

أمامک تقاطع طریق

أمامک تقاطع طریق

أمامک تقاطع طریق

أمامک تقاطع طریق

أمامک طریق رئیسى

أمامک طریق رئیسى

أمامک طریق رئیسی

أمامک طریق رئیسی

إنتهاء أولویه المرور

إنتهاء أولویه المرور

الأولویه للقادم

الأولویه للقادم

الأولویه للقادم

الأولویه للقادم

التحذیر على مراحل

التحذیر على مراحل

الطریق اتجاهین

الطریق اتجاهین

الطریق یسمح بمرور سیاره واحده

الطریق یسمح بمرور سیاره واحده

الطریق یضیق من الجانبین

الطریق یضیق من الجانبین

علائم رانندگی به عربی

علائم رانندگی به عربی

۳

۴

۵

۶

۵۵

علائم رانندگی به زبان عربی

علائم رانندگی به زبان عربی

علائم رانندگی به زبان عربی

علامت های رانندگی به زبان عربی

علامت های رانندگی به زبان عربی

بوق زدن ممنوع به عربی

عبور کامیون ممنوع به زبان عربی

پیچ به زبان عربی

جاده دوطرفه به زبان عربی

عبور پیاده به زبان عربی

عبور حیوانات به زبان عربی

جواب فعالیت صفحه ۲۸ عربی نهم

علائم رانندگی به زبان عربی و انگلیسی

تابلو های راهنمایی و رانندگی به سه زبان عربی،فارسی و انگلیسی * ** جواب فعالیت صفحه ۲۸ کتاب عربی کلاس نهم ** *** پاسخ فعالیت درس دوم

عربی نهم لینک دانلود *** ادامه در

جواب فعالیت صفحه ۲۸ عربی نهم

أقصی حموله ۱۰ طن
أقصی حموله ۱۰ طن
أقصی عرض لمرور السیارات ۲ متر
أقل سرعه إجباریه
أقل سرعه إجباریه
أقل مسافه بین سیارتین ۵۰ متر
إلتقاء الطریق بآخر رئیسى
إلتقاء الطریق بآخر رئیسى
إلزم الیسار
إلزم الیسار
إلزم الیسار
إلزم الیسار
إلزم الیمین
إلزم الیمین
أمامک إتجاه إجبارى للیسار
الطریق یضیق من الجانبین
لینک دانلود  پکیج کامل

الطریق یضیق من الیمین
الطریق یضیق من الیمین
المرور على أحد جانبى الطریق
المرور على إحدى جانبی الطریق
المعوقین
بدایه الطریق الدولى
تحویله
تقاطع سکه حدید – ببوابه
تقاطع سکه حدید – بدون بوابه
تقاطع طریق رئیسى – مع فرعی
تقاطع طریق رئیسی مع فرعی
تلیفون
تلیفون
جسر متحرک

ترجمه درس سوم عربی نهم

ترجمه درس دوم عربی نهم

دانلود رایگان کتاب عربی نهم

متن و ترجمه درس اول عربی نهم

اصطلاحات مربوط به رانندگی و علائم راهنمائی به عربی و انگلیسی

علائم رانندگی به عربی (مشاهده و دانلود فایل ویدئویی)

 

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

18 thoughts on “علائم رانندگی به زبان عربی و انگلیسی + عکس و توضیح”
  1. ممنون خیلی کارایی داشت اما لینکی که داخل علامت ها با معنی فارسی بود خیلی تعداشون کم بود لطفا تعدادشون رو بیشتر کنید
    باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *